www.amateur-invest.com
Personlig Privat Økonomi, Investering, Aktier, Obligationer, Software og meget mere...


Amatør Invest, Versions historie!


På denne side, finder du Amatør Invest's versions historie. Dette for at du kan se, hvad der er blevet forbedret i programmet, og så du kan bestemme dig for om du vil opdatere.

På den nederste del af denne side, finder du en fejlrapport. I tilfælde af at du finder en fejl, skal du bruge den formular til at rapportere fejlen med.

Hvis du har ideer eller forslag til forbedringer, som du gerne vil have med i Amatør Invest, så brug venligst Gæste bogen, og skriv dit forslag i "Kommentar" feltet. Venligst kig på beta version siden først, for at se om dine ønsker er med i den kommende version.


Amateur Invest 2010, Rev. A - 1. nov. 2010, Rev. A+ - 1. jun. 2011:

 • 2010 A+: Mindre korrektion ved download af kurser.
 • Forbedret: Vis datoer + kurser i graf.
 • Ny: Exporter portefølje til Excel.
 • Fixed: fejl ved udskrivning af papirer.

Amatør Invest 2009, Rev. A - 2. mar. 2009:

 • Ny: Investeringsstrategi noter for hver portefølje.
 • Ny: Vælg gennemsnits eller individuel metode.
 • Mange mindre forbedringer.

Amatør Invest 2008, Rev. A - 1. feb. 2008, Rev. B. - 1. sep. 2008, Rev. C. - 17. dec. 2008

 • Forbedret 2008C: Forslag fra brugere.
 • Forbedret 2008B: Første gangs introduktion.
 • Nyt 2008B: moderne udseende - og skift til gl.
 • Flere firma definitioner fra start af program, nemt tilgængelige.
 • Start hjælper - for at komme hurtigere i gang med programmet.
 • Enklere styring af flere porteføljer.
 • Muligt at opdatere historiske kurser for alle firmaer på en gang.
 • Muligt at sætte baggrundsfarve på hoved vinduet.
 • Bedre understøttelse af forskellige skærmopløsninger.

Amatør Invest 2007, Rev. X - Beta 1, 28. Jun. 2007, Z - Beta 2, 1. Okt. 2007

 • 2007Z er Beta 2 for Amatør Invest 2008 - info og download på beta siden.
 • 2007X er Beta 1 for Amatør Invest 2008.

Amatør Invest 2007, Rev. A+, 4. Okt. 2006, Rev. C, 14. Maj 2007

 • Findes nu i en gratis og registreret udgave - visse begrænsninger fjernet. - Se "features" listen for sammenligning.
 • Nu muligt at få automatisk debitering / kreditering af konto ved køb / salg.
 • Forbedringer ifb. chat link, link til side med id-koder.
 • Forbedret: bedre support for Windows Vista, eks. hjælpe system.
 • Forbedret: husk postition af vinduer når størrelse ændres.
 • Forbedret: spring brugerid+pw over ved start, hvis ønsket.
 • Opdateret (2007C): Database motor.
 • Forbedret (2007C): Beregningskurs for portefølje.
 • Forbedret (2007C): Spørg om opdatering af pris ved skift af portefølje.
 • Rettet: problem med valuta download og opdatering af portefølje.
 • Rettet: ændring af størrelse på porteføljevindue gav problem med sum tekster.
 • Rettet (2007C): Import af historiske kurser.
 • Andre mindre forbedringer.

Amatør Invest 2006, Rev. A, 26. Feb. - B+, 4. Apr. 2006

 • Rev. B: Diverse fejlrettelser og mindre forbedringer.
 • Ny: Import hjælper, gør check efter og import af priser, papirer, mv., lettere.
 • Ny: Database motor udskiftet - væsentlig forbedring af hastighed de fleste steder.
 • Ændret: Registrerings proceduren.

Amatør Invest 2005, Rev. A, 1. Sep. 2005

 • Ny: short selling.
 • Forbedret: mange mindre udviddelser og forbedringer.

Amatør Invest 2004, Rev. A, 28. Feb. - B, 1. sep. - C, 10 okt. - D, 06 nov. 2004.

Produktions version tolv + vedligeholdelsesversioner.

 • Ny (2004B): Investerings links - hold styr på www links.
 • Ny: Rapport designer.
 • Forbedret (2004B): Dynamisk størrelse på vinduer.
 • Forbedret (2004C): Rettet XP problem med skjult vindue.
 • Forbedret (2004C): Import af firmaer via fil.
 • Fix (2004D): Download af historiske kurser.
 • Forbedret: Køb/Salgs/Investerings rådgiver.
 • Forbedret: Mere robust.

Amatør Invest 2003, Rev. A, 1. feb. - B, 1. mar. - C, 4 apr. - D, 1. okt. 2003.

Produktions version elleve + vedligeholdelsesversioner.

 • Ny: Køb/Salgs/Investerings rådgiver.
 • Ny: Scrollende aktie linie, for op/ned aktie kurser.
 • Forbedret: Portefølje investerings udvælgelse.
 • Forbedret: Salgsomkostninger i salgs vindue.
 • Forbedret: Bank posterings filter.
 • Forbedret: (2003B): Nyt udseende i menuer (som xp stil).
 • Forbedret: (2003B+C): Mere af investeringsrådgiver.
 • Forbedret: (2003C): Ændring af brugergrænseflade ved tabeller.
 • Forbedret: (2003C): Forbedret hastighed flere steder.
 • Forbedret: (2003C): Forbedret hjælp + fokus på flere papir typer.
 • Forbedret: (2003D): Mere robust + Printer ændringer.
 • Fix: salg af dele af aktieinvestering, printer init, hvad-hvis, firma overførsel, mere.
 • Se beta side for mere.

Amateur Invest 2002, Rev. E, 1. Jun. - Rev. X, 1. Nov. 2002.

Produktions version ti + Mellem udgivelse på vej mod AI 2003.

 • Ny: Hent valuta kurser også via internet.
 • Ny: Hent flere firmaer via internet.
 • Ny: Hent historiske aktie kurser via internet.
 • Ny: Top 10, største stigninger / fald liste.
 • Forbedret: Opsætning af stop gevinst / tab.
 • Interne database og installations ændringer.

Amatør Invest 2002, Revision B, 1. Feb. 2002.

Produktions version ni.

 • Ny: Nu også index på brancher.
 • Forbedret: Masse tildel rente satser.
 • Forbedret: Masse tildel budget koder.
 • Forbedret: Mange forbedringer til budget.
 • Forbedret: Hastighed ved aktie grafik vinduer.
 • Forbedret: Filtrer aktier i portefølje.
 • Rettet: Visse problemer med solgte aktier.

Amatør Invest 2002, Revision A, 1. Nov. 2001.

Produktions version otte.

 • Ny: Tidsstyret automatisk hent af aktie kurser.
 • Ny: Finansiel kalender værktøj.
 • Forbedret: Danske, Tyske og Franske kurser virker igen.
 • Forbedret: Budget - udskrivning.
 • Forbedret: % totaler i portefølje vinduet.
 • Forbedret: Multiselect i mange vinduer.
 • Forbedret: mange andre rettelser og udbygninger.

Amatør Invest 2001, Revision T, 30. Juni 2001.

En "mellem"-udgivelse på vejen mod A-Invest 2002.

 • Rettet: posteringer på flere bank konti.
 • Forbedret: nemmere opsætning af proxy forbindelse.
 • Visse fejlrettelser, herunder muligt installations problem.

Amatør Invest 2001, Revision B, 04. April 2001.

Syvende produktions version.

 • Nyt: kan have de vigtigste vinduer åbne på samme tid.
 • Forbedret: tilføjet endnu en teknisk analyse.
 • Forbedret: mulighed for at bruge proxy server.
 • Visse fejlrettelser.

Amatør Invest 2001, Revision A+, 20. Februar 2001.

Sjette produktions version.

 • A+ version med rettelser - venligst hent opdateringspakke hvis du har hentet 2001 fra 15-20 feb.
 • Nyt: Mere Valuta kurs arbejde.
 • Nyt: Budgettering.
 • Nyt: Visse tekniske analyser er tilføjet.
 • Forbedret: kan nu automatisk indhente aktie kurser fra USA, Canada, England, Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Australien. Eksempler medfølger.
 • Forbedret: Registrerede brugere kan have eget logo i rapporter.
 • Forbedret: Gem dato valg i grafer.
 • Forbedret udseende i grafer.
 • Hurtigere opstart og opdatering af aktie kurser.
 • Interne forbedringer for printere og hent af internet data.

Amatør Invest 2000, Revision D++, 01. Oktober 2000.

Femte produktions version. Igen en større udgave, stadig i 2000...

Registrerede brugere kan gratis opgradere til denne version!

 • Forbedret: Bank renter og beregninger kan nu ske med knæk renter.
 • Forbedret: Aktive, test og solgte aktier vises hver for sig. Sælg hel eller delvis.
 • Ny: Total overblik over samlet økonomi.
 • Ny: "genindlæs" knap ved ny installation.
 • Ny: "Opdaterings" knap for internet definitioner.
 • Ny: vælg sorterings rækkefølje i firma data.
 • Ny: højre click i firma data - gå til firma internet sted.
 • Mindre interne forbedringer i internet hent funktion.

Amateur Invest 2000, Revision C, 28. April 2000.

Fjerde produktions version.

Registrerede brugere kan gratis opgradere til denne version!

 • Ny: Find i både bank transaktioner og firmaer.
 • Forbedret: Stop Gevinst/tab check ved import.
 • Rettet: Kun 2 decimaler i portefølje værdi opsummeringen.
 • Rettet: Tilføjelse af transaktioner.
 • Rettet: Yahoo ændring i UK kurs import.

Amatør Invest 2000, Revision B, 04. April 2000.

Tredje produktions version. Dette er virkelig en større opgradering, men vi er stadig i 2000...

Registrerede brugere kan gratis opgradere til denne version!

 • Nyt: Kan kontinuerligt hente/opdatere kurser fra andre internet steder (Yahoo).
 • Nyt: Financielle beregninger; simple- og udviddede hvad-hvis analyser.
 • Nyt: Op/Ned aktie kurs pil indikator i firma data og portefølje.
 • Nyt: Pop up limiterings check efter import af aktie kurser.
 • Nyt: Styr mange porteføljer.
 • Forbedret: Hjælpe tekster er udviddet.
 • Forbedret: Vælg mellem konti ud fra beskrivelse også.
 • Forbedret: Fri tekst søgning imellem bank konti.
 • Forbedret: Internet links i firma data - gå direkte til deres hjemmeside.

Amatør Invest 2000, Revision A, 01. februar 2000.

Anden produktions version.

 • Nyt: Automatisk hent og opdatering af aktie kurser via internet.
 • Nyt: Nu indeholder bank posteringer også en check kolonne.
 • Nyt: Sammenlign to firmaer i en graf.
 • Nyt: Sammenlign fire firmaer i et vindue.
 • Forbedret udseende i tabeller.
 • Forbedret udseende i rapporter.
 • Forbedret udseende og funktioner i indtastnings vinduer.
 • Mange andre mindre forbedringer.

Amatør Invest, version 1.0A, 04. April 1999.

Første produktions version.

 • Ny: Muligt at opsætte og overvåge limitering.
 • Ny: Alle rapporter er blevet gennembearbejdet.
 • Ny: Muligt at gemme grafikken for f.eks. aktie kurser til en fil.
 • Mange mindre rettelser og forbedringer.

Amatør Invest, Beta 2.0, 20. December 1998.

Sidste beta version.

 • Rettet: Import funktionen for kurser & info vikede ikke korrekt.
 • Rettet: Posterings rapporten havde "skæve" tal på store rapporter.
 • Ny: I de fleste vinduer, kan du nu direkte se rapporter på skærmen.

Amatør Invest, Beta 1, 11. November 1998.

 • Første beta version.

Der bliver fortsat arbejdet på en række områder:

 • Rådgivnings sektionen i alarm/overvåg.
 • Sprog skift er ikke helt komplet endnu. Findes dog i både dansk og engelsk udgave.
 • Der fås ind imellem en "index out of bounds" fejl i diverse grafik vinduer.
 • Nogle administrative opsætninger, ændrer ikke programmet virkemåde (f.eks. valuta).

Hvis du finder andre fejl, kan du indrapportere dem ved at bruge denne formular:

------------------------------- Fejl Rapport ------------------------------------

E-mail til: Simply Data.

Version og revision brugt (se under "hjælp / om Amatør Invest"): ______________

Fejlen er fundet af (navn): ___________________________________________

Fulde e-mail addresse: _____________________________________________

Hvordan viser fejlen sig? ____________________________________________

(f.eks. fejl meddelelse, afbrydelse af programmet, etc.).

Kan du genskabe fejlen igen og igen? __________________________________

Hvilke skridt leder til fejlen? __________________________________________

(Skriv venligst alle menuer/kommandoer/funktioner, hele vejen fra hovedmenuen)

Andre kommentarer:: ______________________________________________

(Skriv venligst gode ideer, forslag, etc)

------------------------------- Fejl Rapport ------------------------------------

Internet
-Invest
-Søg
-Kort
-Gæste bog

Favoritter. Bogmærke...
Oversæt Translate...

Produkter

-Amatør Invest
-DataShow
-Keep It Secret

Information

-Simply Data

Facebook.

Bookmark and share www.amateur-invest.com

Besked til ven

Advertising banner...... Invest ..... Kort ..... Amatør Invest ..... DataShow ..... Simply Data .....

Advertising banner.

Besked til ven

- © Copyright Simply Data -
Side opdatering: 2017-01-12, 16:24:34:321