Erfaringer med kundeservice hos Elco Brandt Norden (nu Brandt Nordic) A/S og Blomberg vaskemaskine, WA 5360.

Nedenstående er vores ”oplevelser” med nævnte firma (Brandt Nordic) og nævnte vaskemaskine (Blomberg vaskemaskine).

Der var et tidspunkt i 1980’erne, hvor der blev skrevet en bog ”In search of excellence”, af Peters & Waterman. I den undersøgte de, hvad de 100 mest succesfulde virksomheder gjorde specielt, for netop at være blandt de 100.

En af dengangs mantraer var: Kunden i centrum, Kundeservice, Kundevenlighed og Kunden har altid ret.

Desværre ser det ud til, at det er færre steder i dag, hvor dette efterleves. Kunder er et middel til at tjene penge og ellers mest til besvær.

Vi har klaget og gentagne gange måtte tage fri fra arbejde, for at de kunne servicere maskinen. Når maskinen så på deres foranledning går i stykker, rækker deres kundeservice ikke til at udbedre fejlen.

Med disse oplevelser, kan vi desværre ikke anbefale en Blomberg vaskemaskine, eller andre maskiner, der kommer fra leverandøren Elco Brandt Norden (nu Brandt Nordic) A/S.


Gennemgang af forløbet med Blomberg vaskemaskine:

01-04-2004: Vaskemaskinen leveres, en fin Blomberg WA 5360.

05-10-2004: Efter at maskinen har larmet en hel del, skal der ved servicebesøg denne dag skiftes drivhjul, drivrem og magnetventil. Servicemontøren udtaler, at han aldrig har set noget lignende.

23-11-2004: Vi er stadig af den opfattelse at maskinen larmer uforholdsmæssigt meget. Vi får besøg af servicemontør denne dag, men han kan ikke finde fejlen, og der skrives ikke servicerapport.

25-01-2005: Blomberg vaskemaskinen larmer stadig, men heller ikke ved dette servicebesøg kan der findes fejl, og der skrives heller ikke her servicerapport.

30-08-2005: Maskinen larmer atter og den lugter af brændt gummi. Vi kontakter i lighed med de øvrige gange Elco Brandt Norden A/S's kundeservice og får bestilt en servicemotør til d. 02-09-2005.

02-09-2005: Servicemontøren åbner fremmedlegemefilteret / trevlsi og udtager nogle små søm. Vi kommer til at betale kr. 710 for dette arbejde, af en varighed på ca. 5 minutter. Servicemontøren råder os til at fortsætte med at bruge maskinen, idet den kan fortsætte med at larme de næste 2-3 vaske. På forespørgsel om han ikke vil åbne og checke maskinen yderligere - også på grund af den brændte lugt - svarer han benægtende. Den brændte lugt, siger han, kommer fra lidt tøjfnuller.

Vi fortsætter derfor med at bruge maskinen, men larmen bliver blot værre og værre, og vi kan konstatere, at der løber vand ud på gulvet. Efter 5 vaske tør vi ikke længere bruge maskinen.

04-09-2005: Skriver vi email til Brandt Nordic kundeservice, for at klage.

05-09-2005: Vi bliver kontaktet med henblik på endnu et servicebesøg. Vi beder om, at det ikke bliver samme montør som d. 2-9, da denne jo ikke var villig til at eftersøge problemet.

08-09-2005: Atter servicebesøg, hvor maskinen nu findes totalskadet. Servicemontøren trækker stikket ud af kontakten, idet han mener, at vi kan risikerer at kortslutte strømmen i huset. Servicebesøget tager også her ca. 5 minutter. Der skrives ikke servicerapport eller regning på dette.

Ved telefoniske samtaler med servicemontørene, får vi oplyst, at de gerne vil totalrenovere maskinen for vores regning. Er vi utilfredse med dette, skal vi henvende os til Elco Brandt Norden A/S.

09-09-2005: Da henvendelsen til servicemontøren ikke giver resultat kontaktes Brandt kundeservice, hvor der tales med Lasse Jensen. Vi beder om at komme til at tale med chefen for service, Michael Jensen. Det oplyses, at han ikke ønsker at tale med os.

Vi står derfor nu i den situation, at vi har en ubrugelig vaskemaskine, og ingen tilbagemelding om, hvad Elco Brandt Norden A/S vil gøre ved problemet. Elco Brandt Norden A/S henviser til en underleverandør (HS Hårdehvidevareservice), og HS Hårdehvidevareservice vil gerne foretage en reparation, men for vores egen regning.

Vores kontakt har hele tiden været til Elco Brandt Norden A/S's kundeservice. At Elco Brandt Norden A/S vælger at lade en underleverandør udføre arbejdet, kan ikke være vores problem. Elco Brandt må efter vores opfattelse leve op til deres eget ansvar. Elco Brandt Norden A/S må derefter selv afklare deres forhold med underleverandøren.

Vi henvender os derfor til forbrugerklagenævnet, taler med Eva Søgren, der rådgiver os til at skrive et anbefalet klage brev. Hvis ikke der kan findes en mindelig løsning med Elco Brandt Norden A/S, mener hun, at vi har en god sag at gå videre med hos forbrugerklagenævnet.

Vi står selvfølgelig i den situation, at det er vanskeligt for en familie på 4 personer, at undvære en vaskemaskine. Vi vil derfor meget hurtigt være nødsaget til at finde en alternativ løsning.


Anbefalet brev med klage til Brandt Nordic.

Brandt Nordic har ikke engang ulejliget sig med at svare på vores henvendelse. Vi håber ikke, at dette er firmaets normale kundeservice...


Elco Brandt Norden A/S                                                                 11. september 2005
Lollandsgade 4
6400 Sønderborg

Att: Direktionen, samt servicechef Michael Jensen.

Nedestående er sendt d. 11-09-2005 som email, og d. 12-09-2005 i form af anbefalet brev.

Klage over: Blomberg Vaskemaskine WA 5360
Købsdato: 21-03-2004
Seneste service bestilt den: 30-08-2005 / 04-09-2005
Seneste service udført den: 02-09-2009 / 08-09-2005

Med henvisning til ovennævnte vare og ydelse vil vi hermed gerne fremsætte følgende reklamation.

Efter vores mening er varen mangelfuld og ydelsen ikke udført tilfredsstillende, idet:

Vi gentagne gange har fået maskinen repareret, og ved seneste seneste servicebesøg efter forudgående reparation, hvor vi blev rådet til at fortsætte brug af maskinen, er maskinen nu fundet totalskadet. En fuld beskrivelse af forløbet er vedlagt i bilag.

Vi henviser i den forbindelse til købelovens § 76 om mangler.

De bedes venligst hurtigst muligt og inden 14 dage meddele os, hvad De vil gøre i anledning af vores reklamation. Vi er naturligvis indstillet på at lade Dem få mulighed for selv at vurdere kvaliteten af ydelsen og varens tilstand, såfremt De ønsker det.

Vi vedlægger kopi af følgende bilag som dokumentation for købet og ydelsen:

Faktura, servicerapporter, kopi af klage til kundeservice pr. email d. 04-09-2005


Vores kontakt har hele tiden været direkte til firmaet. Herunden gengives den mail, der afstedkommer det servicebesøg, hvor vaskemaskinen findes totalskadet.


Bilag, klage pr. email d. 04-09-2005

Sendt: 4. september 2005 22:18
Til: kundeservice@elcobrandt.com
Emne: Klage over vaskemaskine.

Hej Kundeservice.

Vi har sidste år, omkring d. 1-04-04 købt en Blomberg tørretumbler Ta 5300 & en Blomberg vaskemaskine Wa 5360.

Vaskemaskinen skulle allerede den 5-10-04 have skiftet drivhjul, drivrem og magnetventil - rapport 314987.

Den har flere gange larmet helt vildt og I har været herude flere gange og kigget på den, uden at finde fejlen.

- Desværre har vi derfor, gang på gang været nødt til at tage fri fra arbejdet for at en montør kan reparere maskinen - typisk i et 4 timers tidsrum.

I sidste uge var den imidlertid gal igen og HS Hårdehvidevarerservices montør 09 var her fredag d. 2-9-05, rapport 48424.

Montøren kiggede på maskinen, åbnede serviceslemmen og udtog nogle små søm og oplyste, at der ikke var mere at gøre og at maskinen bare skulle vaske flere gange, så ville den ordne sig selv! Montøren gjorde INTET andet end at skrive en regning ud på 710,- og var på vores adresse i under 5 minutter.

Nu efter yderligere 5 vaske, larmer maskinen som aldrig før. Der kommer også vand på gulvet efterfølgende. Vi har altså betalt 710,- for at for at få åbnet serviceslemmen, og fået rådgivning om at fortsætte med at bruge maskinen, - "så ville det nok gå i sig selv igen". Servicemontøren ville ikke, selvom vi opfordrede til det, kigge yderligere på maskinen.

Hvis maskinen så efterfølgende virkede, kunne vi måske forstå det, men nu står vi totalt uforstående tilbage med en maskine, der larmer helt vildt og lyder, som om den er mere beskadiget, fordi vi har gjort som vi blev rådet til, at vaske videre.

Ved købet investerede vi også i en 5 års plusforsikring. Hvis den ikke dækker skaden, gør I så? Vi er nemlig ret overbevidste om, at vi har været uheldige, at få en "mandags" maskine, der gang på gang har været problemer med og samtidig med det, har betalt for, at få en montør ud, der ikke har lavet noget ud over at råde os til at vaske videre...

Vi regner med at få maskinen erstattet eller som minimum repareret, så den virker! - Samt få erstatning for den tid det har kostet os, at måtte holde fri fra arbejdet.


NB: Dette er en personlig side. Den har som sådan ikke noget at gøre med dette internet sted iøvrigt. Den er lagt på internet for, at vi kan videregive vores dårlige erfaringer med Elco Brandt Norden (nu Brandt Nordic) og Blomberg vaskemaskine.


Se flere personlige sider på her:

- Om blomberg vaskemaskine og Brandt Norden - Digtsamling - Om E-Trade Danmark - Om Ledelse - Om hjørnegrund og privat fælles vej - Om rejseoplevelser - Om Star Tour - Advarsel mod Slankedoktor.dk - Erfaring med Proshop -

Internet
-Invest
-Søg
-Kort
-Gæste bog

Favoritter. Bogmærke...
Oversæt Translate...

Produkter

-Amatør Invest
-DataShow
-Keep It Secret

Information

-Simply Data

Facebook.

Bookmark and share www.amateur-invest.com

Besked til ven

Advertising banner...... Invest ..... Kort ..... Amatør Invest ..... DataShow ..... Simply Data .....

Advertising banner.

Besked til ven

- © Copyright Simply Data -
Side opdatering: 2017-01-12, 16:24:50:127