Ledelse.

Nedenstående er en observation af ledelse i danske virksomheder.

I mange virksomheder, lægges der på ledelsesplan typisk mere vægt på kvantitet frem for kvalitet. Med dette mener jeg, at ledelsen præmierer de medarbejdere som er der længe. Ledelsen kigger sjældent på, den kvalitet der ligger i den tid (kvantitet) som bruges.

Vi kender alle historien: "han er der altid" - siges der med respekt. Han eller hun er der om morgenen når vi kommer og sidder der til sent om aftenen. - Men ikke et ord om effektiviteten eller om kvaliteten af arbejdet, når personen aldrig har tid til at få impulser udefra, eller når personen i virkeligheden bruger halvdelen af tiden til at kigge ud af vinduet, eller "netværke" med andre i ledelsen.

Mange projekter opgøres også i tid - og medarbejderne skal tidsregistrere. Igen er der fokus på tid, fremfor kvalitet.

Værdibaseret ledelse - floskel

"Driftledelse" - uheldige konsekvenser: Der fokuseres på det daglige arbejde. Ledelsen skal se effektive ud, så de render i hælene på specialisterne. Der er næsten udelukken fokus på omkostninger. Derved går kreativiteten og den strategiske tænkning fløjten.

Hierakier - Keep it simple, ellers går alt op i møder og koordinering og fremmer fokus på tid og kvantitet fremfor kvalitet.

Ledelsens dilemma - selvledelse / kontrol / overvågning

Konklusion - Fremtid er aftaler om at et givet arbejde udføres - om det sker på månen eller om natten er ligegyldigt. - Den utimative selvledelse

Se flere personlige sider på her:

- Om blomberg vaskemaskine og Brandt Norden - Digtsamling - Om E-Trade Danmark - Om Ledelse - Om hjørnegrund og privat fælles vej - Om rejseoplevelser - Om Star Tour - Advarsel mod Slankedoktor.dk - Erfaring med Proshop -

Internet
-Invest
-Søg
-Kort
-Gæste bog

Favoritter. Bogmærke...
Oversæt Translate...

Produkter

-Amatør Invest
-DataShow
-Keep It Secret

Information

-Simply Data

Facebook.

Bookmark and share www.amateur-invest.com

Besked til ven

Advertising banner...... Invest ..... Kort ..... Amatør Invest ..... DataShow ..... Simply Data .....

Advertising banner.

Besked til ven

- © Copyright Simply Data -
Side opdatering: 2017-01-12, 16:24:50:487