Hjørnegrund og privat fælles vej ...

Nedenstående er vores historie om at eje en hjørnegrund, der støder op til en "privat fælles vej".

Bare udtrykket "Privat fælles vej" er jo helt forkert - enten er en vej vel privat eller også er den fælles. Men det er desværre et begreb, som kommuner har kunnet benytte til at få folk til selv at betale for veje.

Endvidere er begrebet privat fælles vej også i bund og grund et udemokratisk og associalt begreb.

Vores hjørnegrund og private fællesvej...

Vi ejer en grund der støder op mod 2 veje - en hjørnegrund. På en hjørne grund har man pligt til at holde fortorv og vej på 2 sider af grunden. Så hvor andre grund- og husejere typisk kun har 1 vej at vedligeholde, er man som ejer af en hjørnegrund den lykkelige ejer af 2.

Her ved siden af ses en skitse af vores grund.

Som det ses, går vejen mod vest ned til et lukket område. Vores hus er det sidste i vores grundejerforening, og hele det lukkede område bag ved, med vel omkring 100 huse, tilhører en anden grundejerforening.

Vi har således 20 m. fortorv og vej mod vejen mod syd, og 40 m. fortorv og vej mod vejen mod vest.

Når vi kører til og fra vores hus, kommer vi kørende nede fra bunden af billedet og drejer til venstre ad vejen mod syd og ind i carporten.

Vi kører aldrig videre ad vejen mod vest - og vi slider derfor ikke på vejen. - Det gør derimod de som skal ned til deres boliger i det lukkede område.

Hjørnegrund tegnet

Vedligeholdelse af privat fællesvej:

Nu kommer det interessante spørgsmål så - hvem skal betale for vedligeholdelsen af vejen ?

Det skal ejeren af hjørnegrunden såmænd - fordi der er tale om en privat fælles vej og fordi ejeren af hjørnegrunden har vej-ret til vejen. - Altså vejen vi aldrig bruger - men som vi skal holde ren om sommeren og skovle sne fra om vinteren.

Ud over at vi selvfølgelig stadig har de ca. 20 m. vej mod syd, som også skal vedligeholdes. - Men her bruger vi så til gengæld også vejen.

Hvad koster 40 m. vej så - tja, billigt sluppet måske 20 - 30.000 kr. - Ud over at der også skal betales, når der skal skiftes fortorv og ud over at der også skal betales for vejen mod syd. Så kun for vejen, og kun for de 40 m. mod vest - som vi altså aldrig benytter - pris 20 - 30.000 kr.

Det er godt nok surt, at skulle betale 20 - 30.000 kr. for noget man ikke benytter...

Og så kommer vi også frem til det udemokratiske og associale - de 100 grund- og husejere, der hver dag skal til og fra deres huse, og som derfor kører og slider på vejen mod vest, hvad er prisen for dem ? 0 - skriver NUL kroner.

Erfaring med hjørnegrund og privat fællesvej:

Vores råd er derfor - at du undgår at købe en hjørnegrund. Der er selvfølgelig en mulig fordel i, at der ikke er nogen nabo at skændes med om hækkens højde på den ene side - men til gengæld kommer du til at betale for det !


NB: Dette er en personlig side. Den har som sådan ikke noget at gøre med dette internet sted iøvrigt. Den er udelukkende lagt på internet for, at vi kan videregive vores erfaringer med en hjørnegrund og private fælles veje.


Se flere personlige sider på her:

- Om blomberg vaskemaskine og Brandt Norden - Digtsamling - Om E-Trade Danmark - Om Ledelse - Om hjørnegrund og privat fælles vej - Om rejseoplevelser - Om Star Tour - Advarsel mod Slankedoktor.dk - Erfaring med Proshop -

Internet
-Invest
-Søg
-Kort
-Gæste bog

Favoritter. Bogmærke...
Oversæt Translate...

Produkter

-Amatør Invest
-DataShow
-Keep It Secret

Information

-Simply Data

Facebook.

Bookmark and share www.amateur-invest.com

Besked til ven

Advertising banner...... Invest ..... Kort ..... Amatør Invest ..... DataShow ..... Simply Data .....

Advertising banner.

Besked til ven

- © Copyright Simply Data -
Side opdatering: 2017-01-12, 16:24:50:637