Indhold - Index


Papirer.

Her tilføjer og finder du grundliggende oplysninger. Dette kan være oplysninger om firmaer, investeringsforeninger eller oplysninger om obligationer. Dette er opsætninger som gør det muligt automatisk at hente kurser. Dette omfatter firma navnet / obligations navnet, papir størrelsen, hvilken type forretning firmaet deltager i, og forskellige vigtige finansielle informationer.

Dette er grundlæggende og begyndelsespunktet i Amatør Invest. Du er nødt til at tilføje de basale firma / obligations data, før de øvrige dele af programmet giver mening.

Det er så nemt som 1-2-3:

1. Indtast et navn.
2. Indtast en import id kode. Læs mere her.
3. Du kan få kurser opdateret automatisk og tilføje papiret til din portefølje.

NB: I Import/Eksport vinduet og i Import check vinduet, har du også mulighed for at importere flere papirer der allerede er defineret for dig. Se også: Opsætning af papirer demo og find import id'er.

Stam data vinduet for papirer indeholder en oversigts liste og nogle knapper.

Oversigts listen.
Oversigts listen viser en liste over de firmaer, investeringsforeninger og obligationer der er oprettet. Et udsnit af de basale oplysninger vises, så som navnet, firmaets branche, landet det hører hjemme i (og dermed børs), papir størrelsen, seneste kurs og dato, og endeligt en Pile markør.

Helt til venstre i oversigts listen vil du kunne se en markør. Hvis papiret er på din observations liste (du har speciel interesse i at følge papiret), vil der være et ! ved siden af. Hvis papiret indgår i din portefølje, vil det have et P ved siden af.

Helt til højre i oversigtslisten vil der også være en pile markør. Denne markør fortæller, om kursen er gået op (grøn pil op), gået ned (rød pil ned), eller er den samme fra sidste gang (blå pil vandret), der blev indhentet kurser.

Hvis du klikker på overskrifts linien, i toppen af listen, for: Navn, Kategori og Land, kan du ændre sorteringsrækkefølgen. Et klik på en overskrift, vil gøre dette til den aktuelle sortering, ét klik mere på samme overskrift, vil skifte til omvendt sortering. Sorteringen du vælger, huskes, således at næste gang du kigger på papir data, så vil den sidst valgte sortering være gældende.

Hvis du klikker på et papir med højre muse knap, vil en pop-op menu give dig nogle yderligere muligheder: 1) Vælg alle - udvælg alle fremviste elementer i listen, efter det filter der er sat. Gør det eks. muligt at foretage masse sletninger. 2) Ret - Indtast rettelser om det valgte papir. 3) Slet - sletter de valgte elementer. 4) Gå til Internet side - Starter internet browser, og går til valgte firma's hjemmeside. På virksomhedens internet side, kan du typisk se deres seneste regnskaber og læse om deres investor politik.

Informations panel.
Under valg listen og lige over knapperne, vises der et informations panel. Dette panel hænger sammen med finans kalenderen. Hvis der er information i finans kalenderen om det valgte papir, vil datoen og teksten blive vist i panelet. Dette sker dog kun i den registrerede version.

Brug af mus of tastatur.
Generel information om brugen af mus og tastatur fås her.

Knapper.
Disse knapper hører til portefølje vinduet:

Filter:


Sortering:
Du kan ændre på sorterings rækkefølgen, ved at bruge denne liste. Et + betyder stigende orden, og et - betyder faldende orden. Som beskrevet ovenfor, kan du også ændre sortering, ved at klikke på overskrift linien.

Tilføj
- Du kan tilføje et nyt papir. Se rette.

Ret
- Du kan rette det valgte papir. Se rette.

Slet
- Sletter det/de valgte papir. Det er mulig at udvælge og slette flere papirer ad gangen. Dette gøres ved brug af de almindelige windows taste/musetryk kombinationer. Vær sikker på, at et papir er valgt (vises med speciel markering i venstre side). Du bliver spurgt om du ønsker at fjerner alle kurserne, der måske er indtastet for det enkelte papir. Dette kan også gøres ved at gå ind i de administrative værktøjer, og derfra slette alle kurserne for et papir, og bruge knappen her til endeligt at slette papiret. Sletningen afbrydes, hvis et papir findes i din portefølje.

Find
- Indtast hele eller en del af et papir navn der skal søges efter. Du kan bruge en * for at matche flere papirer med samme begyndelse. Find funktionen skelner ikke mellem store/små bogstaver. Sæt check mærke for at finde fra start eller næste.

Hjælp
- Denne hjælpe side.

Luk
- Lukker papir data vinduet.

Navigations knapper.
Under oversigts listen, er der en række navigations knapper, som ser ud som knapperne på en bånd optager. Sammen med pile knapperne og skydedimsen i højre side af oversigten, kan du bruge knapperne til at flytte den markør der udpeger det aktuelt valgte papir. Ved at holde musen hen over navigations knapperne, vil en lille tekst med deres betydning fremkomme.

Printer Ikon.
Hvis du trykker på printer ikonet (billedet), vil der blive vist en rapport med alle papirene. Rapporten vises på skærmen, og derfra kan du vælge at udskrive rapporten på en printer.


Yderligere information.
Yderligere information om opsætningen af papirer kan du læse om på internet. Der kan du finde information om, hvordan du sætter koderne for automatisk download af kurser ( www.amateur-invest.com/dk_afaq.htm
) såvel som, hvordan du kan gennemføre papir splits ( www.amateur-invest.com/us_howto.htm
), og meget mere.
Internet
-Invest
-Søg
-Kort
-Gæste bog

Tilføj til favoritter. Bogmærke...
Translate these Amateur Invest Personal Finance pages. Translate...

Produkter

-Amatør Invest
-DataShow
-Keep It Secret

Information

-Simply Data

Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs1000


..... Invest ..... Kort ..... Amatør Invest ..... DataShow ..... Simply Data .....


Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs1000

- © Copyright Simply Data -
Side sidst bygget: 2008-06-05, 11:25:48:796

Advertising banner.