Indhold - Index


Rette papir.

Vinduet til at indtaste oplysninger (data) om, eller rette i et eksisterede firma / obligation, indeholder disse felter og knapper - Læg venligst mærke til, at de vigtigste er "Navn" og "Import ID" felterne:

Det er så nemt som 1-2-3:

1. Indtast et navn.
2. Indtast en import id kode. Læs mere her.
3. Check land og valuta.

Læs mere længere nede om at indtaste en import id kode.

Knapper.
Du kan bruge <tabulator> tasten eller musen til at flytte mellem de forskellige felter.

Derudover er følgende knapper til rådighed:

Printer ikon
En lille hurtigknap med billedet af en printer, i venstre side, gør det muligt at udskrive indholdet af vinduet.

Hjælp
- Denne hjælpe side.

Afbryd
- Se bort fra alle ændringer foretaget. Der bliver ikke tilføjet eller rettet i data.

Ok
- Accepter de indtastede data og gem dem.

Felter.
Nedenstående felter gør det muligt at indtaste forskellige informationer om papirer:

Navn:
Navnet på papiret - Firma eller obligations navnet. Navnet skal være unikt indenfor de første 10 bogstaver - dvs. sparinvest xxx og sparinvest yyy dur ikke (eftersom de 10 første bogstaver er ens) - forkort istedet navnet, så det bliver sparinv xxx og sparinv yyy. Navnet må heller ikke indeholde apostrof ( ' ).

Internet Adresse:
Selvom der ikke er nogen overskrift til dette felt, så er der plads til at indtaste en WWW internet adresse (der bliver blå). Ved at klikke to gange hurtigt efter hinanden på navnet, vil din internet "browser" blive startet, og firmaets hjemmeside vil blive vist. Som regel indeholder firmaet hjemmeside de seneste finansielle oplysninger og du kan få en ide om firmaets produkter. Du kan bruge dette fra oversigten over papirer, ved at højreklikke på et firma og vælge "gå til" fra menuen.

Specielle interesser:
Et afkrydsningsfelt hvor du kan angive, hvis du har en speciel interesse for papiret. Dette bevirker, at en speciel markering (!) fremkommer i listen med papirer.

Kategori:
Den branche firmaet arbejder i.

Risiko:
En vurdering af eventuel risiko ved papiret.

Gruppe:
Gruppering af forskellige papirer, gør det muligt at styre, hvorledes kurser kan indtastes. Se Kurser & Info, Gruppe opdatering.

Størrelse:
papir størrelsen. Dette fortæller det beløb, som en papir i firmaet repræsenterer.

Land:
Hovedlandet for papiret, og normalt også det land, hvor firmaet er repræsenteret på børsen i.

Valuta:
Valutaen, som alle beløb omkring papiret, er angivet i.

Sidste møde:
Dato for sidste general forsamling.

Sidste udbytte:
Hvor meget der blev udbetalt til aktionærerne for hver papir.

Price/Earning:
En beregning af den seneste papir kurs, divideret med den senest rapporterede indtjening i firmaet.

Earnings pr. share:
Populær nøgle værdi, der viser, hvor god firmaet er til at skabe værdi for aktionærerne.

Kurs/Indre værdi:
En beregning af den seneste papir kurs,  divideret med formuen i firmet. Hvis dette tal er 1, så er firmaet vurderet til at være præcis så meget som den indre værdi berettiger. Et højere tal end 1, viser at papir markedet vurderer, at der er skjulte værdier,  stærkt vækst potentiale og/eller en god og dygtig ledelse.

Beta:
Et nøgle tal, der viser, hvor meget papirn stiger eller falder sammenlignet med det generelle papir indeks. Et tal på 1 viser at papirn stiger og falder præcis lige så meget som det generelle indeks. Et tal på 1,5 viser at en stigning eller et fald på 1 i det generelle indeks, vil betyde en stigning eller et fald på 1,5 i firmaet papir kurs. Et tal på 0,5 viser at en stigning eller et fald på 1 i det generelle indeks, vil betyde en stigning eller et fald på 0,5 i firmaet papir kurs. Dette kaldes med et fint ord, for firmaet papir kurs volatilitet.

ID børs:
En alternativ identifikation af papiret. Dette kunne være den angivelse, som børsen tildeler.

ID import:
En identifikation af papiret. Dette kunne være et ID, der kan bruges når der hentes data fra andre kilder end Amatør Invest. Koden er pt. sat efter de koder der bruges på Yahoo. Denne kan findes på Yahoo's forskellige nationale sider, hvor man under finans sektionen kan søge på papir navne og der finde deres kode. Eksempelvis findes Carlsberg på den danske Yahoo med koden CARL-B.CO - hvor .CO står for københavn. Tilsvarende koder kan findes for de fleste virksomheder, i de lande hvor virksomhederne hører til. Et yderligere  eksempel gives her. Kig venligst også finde og opsætte defintioner og administrative værktøjer.

Information:
Dette er et felt til at indtaste fri tekst. Du kan indtaste lige hvad du ønsker. Normalt indtastes diverse information om papiret, såsom hvilke forretningsområder, hvilke produkter det handler med, hvem ledelsen er, hvem der ejer flest papirer, etc.
Internet
-Invest
-Søg
-Kort
-Gæste bog

Tilføj til favoritter. Bogmærke...
Translate these Amateur Invest Personal Finance pages. Translate...

Produkter

-Amatør Invest
-DataShow
-Keep It Secret

Information

-Simply Data

Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs1020


..... Invest ..... Kort ..... Amatør Invest ..... DataShow ..... Simply Data .....


Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs1020

- © Copyright Simply Data -
Side sidst bygget: 2008-06-05, 11:25:48:875

Advertising banner.