Indhold - Index


Gruppe opdatering.

Gruppe opdaterings funktionen lader dig tilføje flere kurser på en gang. Dette gør det nemmere for dig eksempelvis at opdatere kurser for mange papirer for samme dag.

Hvordan.
Først vælger du datoen, som du ønsker at indtaste kurser for.

Så vælger du den gruppe identificering, som du ønsker at indtaste kurserne for. Gruppe identificeringen er det tal du indtaster, når du opretter et papir.

Eller du vælger det land/børs, som du ønsker at indtaste kurser for. Igen passer dette til, hvad du har indtastet da papiret blev oprettet.

Det bør nævnes, at de to indstillinger: gruppe identificering og land/børs, supplerer hinanden. Du kan f.eks. vælge en gruppe, hvor der ikke er indtastet nogle papirer, og så vælge et land. Herefter vil kun de papirer blive vist, som hører til landet/børsen. Du kan også vælge en gruppe, hvor der findes papirer og derefter et land/børs. Så vil både dem der hører til gruppen og landet/børsen blive vist.

Endelig trykker du på Tilføj knappen, og alle de papirer, der passer til din gruppe identificering og landet/børsen vil blive tilføjet til den oversigts liste der fylder den venstre side af vinduet.

Så kan du indtaste alle kurserne for dagen, og når du er færdig, kan du trykke på OK knappen, hvorefter alle kurserne vil indgå i Kurs & Informations databasen, og din portefølje vil blive opdateret værdi mæssigt, hvis det er nødvendigt.

Brug af mus of tastatur.
Generel information om brugen af mus og tastatur fås her.

Knapper:
Disse knapper er tilgængelige i vinduet:

Tilføj
- Når du har indtastet dato og gruppe identificering og et land/børs, trykker du på denne knap, og alle de papirer der hører til gruppen og landet/børsen du har valgt, vil blive tilføjet til oversigts listen.

Hjælp
- Denne hjælpe side.

Afbryd
- Afbryder gruppe opdaterings funktionen. Ingen kurser vil blive tilføjet.

OK
- Opdaterer papirene med de kurser der er indtastet i oversigts listen.

Oversigt listen.
Når du har valgt dato og gruppe identificeringen og land/børs, og trykket på Tilføj knappen, vil en liste af papirer blive vist i oversigts listen.

Oversigts listen er så stedet, hvor du indtaster kurser for papirene der er vist.

Du indtaster bare kursen i kurs feltet, og bruger op og ned pilene på tastaturet til at flytte op og ned mellem papirene på listen.

Hvis der er et papir med på oversigts listen, og du ikke vil indtaste en kurs for dette papir, kan du trykke på  <Ctrl> og <Delete> tasterne (på samme tid), og papiret vil blive fjernet fra oversigts listen.
Internet
-Invest
-Søg
-Kort
-Gæste bog

Tilføj til favoritter. Bogmærke...
Translate these Amateur Invest Personal Finance pages. Translate...

Produkter

-Amatør Invest
-DataShow
-Keep It Secret

Information

-Simply Data

Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs1140


..... Invest ..... Kort ..... Amatør Invest ..... DataShow ..... Simply Data .....


Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs1140

- © Copyright Simply Data -
Side sidst bygget: 2008-06-05, 11:25:49:062

Advertising banner.