Indhold - Index


Grafik.

På denne side kan du se, hvordan de forskellige papirer har klaret sig over tid. Og du kan få information, der måske kan forklare hvorfor papiret på visse tidspunkter er steget eller faldet i kurs.

Graf vinduet; x- og y aksen.
Op ad en akse kan du se kursen og hen ad den anden akse kan du se de forskellige datoer. Den faktiske kurs vises som røde prikker, og disse prikker passer nøjagtigt til de kurser der er indtastet i vinduet Kurser & Information. Prikkerne er alle forbundet med linier, således at der vises en "trend" mellem de forskellige kurser.

Dette gør det muligt for dig at se variationer over tid, og måske vælge det rigtige tidspunkt at enten købe eller sælge.

Holder du musen hen over en af de røde prikker, vil musen på skærmen blive til en pegende hånd. Ved at klikke men musen på et sådant sted, vil der blive vist en information om den nøjagtige kurs.

Graf vinduet; yderligere information.
I bunden af graf vinduet (på dato aksen) kan der forekomme en eller flere blå pegepinde. Disse pegepinde indikerer, at der er yderligere information på disse datoer. Hvis du flytter musen hen over den blå markør, vil musen på skærmen blive til en pegende hånd. Ved at klikke med musetasten, vil den detaljerede information om papiret for dagen blive vist. Dette kan måske forklare pludselige fald eller stigninger i kursen.

Graf vinduet; zoom med den venstre muse knap.
Du har også mulighed for, at udvælge (zoom) en vis del af datoer og kurser, ved at flytte musen til ét sted, holde den venstre muse knap nede - og medens du holder den nede, så flytte musen til et andet sted. Dette frembringer en firkant, der indrammer et område, og når du slipper muse knappen, vil det grafiske område blive indsnævret til de valgte datoer og kurser.

Ved at trykke på "Zoom ud" knappen på skærmen, vil alle datoer og kurser for papiret blive vist igen.

Graf vinduet; rykke med den højre musetast.
I graf delen af vinduet, kan du også flytte rundt med akserne. Dette gøres ved at holde den højre muse knap nede, medens musen flyttes. Du vil så se, at akserne bevæges indenfor graf området.

Vælge mellem papirer.
Du kan vælge mellem de papirer der vises, i det øvre højre hjørne af vinduet. Du vælger simplethen fra listen ved at klikke med musen i højre side af boksen med papir navne. Når du har fundet det ønskede papir i listen klikker du på papir navnet med musen. Nu skifter graf vinduet til at vise datoer og kurser for det valgte papir.

Ellers kan du også bruge navigerings knapperne der er vist lige under listen. De virker ligesom knapperne på en båndoptager.

Knapper:
Bortset fra Hjælp og Luk knapperne (der skulle være selvforklarende), ses disse knapper i vinduet:

Zoom ud
Gendanner graf området til dets oprindelige koordinater (i det tilfælde du har flyttet eller udvalgt en del af grafen til visning).

Opsætning (graf ikon)
Klikkes der på opsætnings ikonet vil et lille vindue blive vist. Her kan du angive en start dato. Kurser og Information i graf vinduet vil derefter blive vist kun fra den angivne dato og frem til seneste data. De øvrige datoer og kurser er stadig tilgængelige, ved at flytte akser med den højre muse knap, således som nævnt ovenfor. Datoen du sætter vil blive husket indtil du nulstiller den.

Diskette ikon
Hvis du klikker på ikonet med en lille graf i, kan du få mulighed for at gemme indholdet af graf vinduet til en grafisk fil på din disk. Du kan så importere denne fil i mange andre programmer, f.eks. til rapporter, præsentationer, tekstbehandling eller tegne programmer.

Printer ikon
Udskriver vinduet til din standard opsatte windows printer.
Internet
-Invest
-Søg
-Kort
-Gæste bog

Tilføj til favoritter. Bogmærke...
Translate these Amateur Invest Personal Finance pages. Translate...

Produkter

-Amatør Invest
-DataShow
-Keep It Secret

Information

-Simply Data

Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs1300


..... Invest ..... Kort ..... Amatør Invest ..... DataShow ..... Simply Data .....


Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs1300

- © Copyright Simply Data -
Side sidst bygget: 2008-06-05, 11:25:49:234

Advertising banner.