Indhold - Index

Rente beregning.

På bank renteberegnings siden, kan du beregne renter som du skal betale og modtage på dine bank konti.

Du vælger konto, og derefter vælges de datoer, hvorimellem der skal beregnes renter. Dette kan eksempelvis være den 1. januar i et år til 1. januar i det efterfølgende år. Dette vil resultere i renten for dette bestemte år.

Endelig kan du vælge om du vil se resultatet direkte i rente beregnings vinduet, eller om du ønsker resultatet udskrevet som en rapport på skærmen, med alle transaktioner og rente beregning for hver enkelt transaktion.

Læg venligst mærke til, at for at beregninen kan blive rigtig, så skal beløb, rente satser og intervaller være indtastet efter de regler der er forklaret i tilføje/rette posteringer.

Download program til renteberegning på bankkonti Download gratis program til renteberegning.

Knapper.
Disse knapper fremgår af rente beregnings vinduet:

Kør
- Beregner renten for den konto og de datoer der er valgt. Resultatet bliver vist direkte i rente beregnings vinduet.

Vis
- Beregner renten for den konto og de datoer der er valgt. Resultatet vises i en rapport på skærmen. Derfra kan du vælge at have rapporten udskrevet på printer. Rapporten indeholder alle transaktioner, hvor der for hver transaktion er beregnet rente både enkeltvis og samlet.

Hjælp
- Denne hjælpe side.

Luk
- Lukker rente beregnings vinduet.

Felter.
Disse felter skal udfyldes af dig:

Konto
Konto nummer på den konto du ønsker at bregne renter på.

Dato 1
Datoen som der skal beregnes renter fra. (Første dato).

Dato 2
Datoen som der skal beregnes renter til. (Sidste dato).

Eksempel.
Du indtaster konto nummer 1234-4567-7890. og du vælger; 01-01-2011, som dato 1 og 12-31-2011, som dato 2. Dette vil medføre en beregning for året 2011, når du trykker på enten kør eller vis knapperne.

Note.
Noter venligst, at det ikke er muligt at foretage rente beregninger ud over 1 år. Banker beregner også renter mindst 1 gang om året.

Internet
-Invest
-Søg
-Kort
-Gæste bog

Tilføj til favoritter. Bogmærke...
Translate these Amateur Invest Personal Finance pages. Translate...

Produkter

-Amatør Invest
-DataShow
-Keep It Secret

Information

-Simply Data

Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs1510


..... Invest ..... Kort ..... Amatør Invest ..... DataShow ..... Simply Data .....


Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs1510

- © Copyright Simply Data -
Side sidst bygget: 2012-06-10, 11:25:49:687

Advertising banner.