Indhold - Index


Pengestrøm.

Pengestrøms vinduet, viser udviklingen i de penge transaktioner du har foretaget på dine bank konti.

Graf vinduet; x- og y aksen.
På den ene akse kan du se penge transaktionerne og på den anden akse kan du se de forskellige datoer for disse transaktioner.

Dette gør det muligt for dig at se variationer over tid, og måske undgå pludselig at skylde banken penge, og dermed undgå at skulle betale renter.

Graf vinduet; zoom med den venstre muse knap.
Du har også mulighed for, at udvælge (zoom) en vis del del af datoer og kurser, ved at flytte musen til ét sted, holde den venstre muse knap nede - og medens du holder den nede, så flytte musen til et andet sted. Dette frembringer en firkant, der indrammer et område, og når du slipper muse knappen, vil det grafiske område blive indsnævret til de valgte datoer og penge.

Ved at trykke på "Zoom ud" knappen på skærmen, vil alle datoer og penge for kontoen blive vist igen.

Graf vinduet; rykke med den højre musetast.
I graf delen af vinduet, kan du også flytte rundt med akserne. Dette gøres ved at holde den højre muse knap nede, medens musen flyttes. Du vil så se at akserne bevæges indenfor graf området.

Vælge mellem konti.
Du kan vælge mellem de konti der vises, i det øvre højre hjørne af vinduet. Du vælger simplethen fra listen ved at klikke med musen i højre side af boksen med konto numre. Når du har fundet den ønskede konto i listen klikker du på konto nummeret med musen. Nu skifter graf vinduet til at vise datoer og penge strømme for den valgte konto.

Knapper:
Bortset fra Hjælp og Luk knapperne (der skulle være selvforklarende), ses disse knapper i vinduet:

Zoom ud
Gendanner graf området til dets oprindelige koordinater (i det tilfælde du har flyttet eller udvalgt en del af grafen til visning).

Opsætning (graf ikon)
Klikkes der på opsætnings ikonet vil et lille vindue blive vist. Her kan du angive en start dato. Pengestrømmen i graf vinduet vil derefter blive vist kun fra den angivne dato og frem til seneste dato. De øvrige datoer og pengestrømme er stadig tilgængelige, ved at flytte akser med den højre muse knap, således som nævnt ovenfor.

Diskette ikon
Hvis du klikker på ikonet med en lille graf i, kan du få mulighed for at gemme indholdet af graf vinduet til en grafisk fil på din disk. Du kan så importere denne fil i mange andre programmer, f.eks. til rapporter, præsentationer, tekstbehandling eller tegne programmer.

Printer ikon
Udskriver vinduet til din standard opsatte windows printer.
Internet
-Invest
-Søg
-Kort
-Gæste bog

Tilføj til favoritter. Bogmærke...
Translate these Amateur Invest Personal Finance pages. Translate...

Produkter

-Amatør Invest
-DataShow
-Keep It Secret

Information

-Simply Data

Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs1520


..... Invest ..... Kort ..... Amatør Invest ..... DataShow ..... Simply Data .....


Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs1520

- © Copyright Simply Data -
Side sidst bygget: 2008-06-05, 11:25:49:734

Advertising banner.