Indhold - Index


Teknisk Analyse

Der findes basalt set 2 forskellige indgangsvinkler/værktøjer til at vurdere, om et papir er værd at investere i.

Den ene er fundamental analysen, hvor man kigger på virksomhedens regnskabstal, nøgletal, ledelse, produkter, konkurrenter og fremtidsmuligheder.

Den anden er den tekniske analyse, som er studiet af kurser som de afbildes på kursdiagrammer. I den tekniske analyse antages det, at det øjeblikkelige kursniveau afspejler alle kendte informationer i markedet.

I denne del af Amatør Invest kan du få vist visse tekniske analyser.

Graf vinduet.
I graf vinduet, vises der typisk 2 linier. En sort linie, der er den faktiske kurs, og en orange linie, der er den tekniske linie.

Dette gør det muligt for dig at se variationer over tid, og måske vælge det rigtige tidspunkt at enten købe eller sælge.

Graf vinduet; zoom med den venstre muse knap.
Du har også mulighed for, at udvælge (zoom) en vis del af datoer, ved at flytte musen til ét sted, holde den venstre muse knap nede - og medens du holder den nede, så flytte musen til et andet sted. Dette frembringer en firkant, der indrammer et område, og når du slipper muse knappen, vil det grafiske område blive indsnævret til de valgte datoer og kurser.

Ved at trykke på "Zoom ud" knappen på skærmen, vil alle datoer og kurser for papiret blive vist igen.

Vælge mellem papirer.
Du kan vælge mellem de papirer der vises, i det øvre højre hjørne af vinduet. Du vælger simplethen fra listen ved at klikke med musen i højre side af boksen med papir navne. Når du har fundet det ønskede papir i listen klikker du på papir navnet med musen. Nu skifter graf vinduet til at vise datoer og kurser for det valgte papir.

Ellers kan du også bruge navigerings knapperne der er vist lige under listen. De virker ligesom knapperne på en båndoptager.

Vælge mellem tekniske analyser.
Under boksen, hvor der kan vælges papirer, findes en tilsvarende boks, hvor der kan vælges mellem forskellige typer af tekniske analyser. De forskellige tekniske analyser er foklaret nærmere herunder, under punktet; "Ydeligere forklaring på de tekniske analyser".

Vælge mellem periode længder.
Under boksen, hvor der kan vælges mellem forskellige tekniske analyser, findes en boks, hvor periode længden kan vælges. Tekniske analyser foregår typisk indenfor bestemte perioder. Når du vælger en periode her, betyder det, at der startes med de seneste kurser, fra starten af den periode, du har valgt.

Vælge mellem periode længder.
Under boksen, hvor der kan vælges mellem forskellige tekniske analyser, findes en boks, hvor periode længden kan vælges. Tekniske analyser foregår typisk indenfor bestemte perioder. Når du vælger en periode her, betyder det, at der startes med de seneste kurser, fra starten af den periode, du har valgt.

Vælge sensitivitet.
Sensitiviteten kan også sættes. Sensitiviteten betyder det antal perioder der skal medregnes ved beregninger. 2 betyder, at der altid kigges 2 kurser tilbage ved beregningen. 10 betyder at der løbende medregnes de sidste 10 kurser, ved beregningen af den tekniske linie.

Knapper:
Bortset fra Hjælp og Luk knapperne (der skulle være selvforklarende), ses disse knapper i vinduet:

Zoom ud
Gendanner graf området til dets oprindelige koordinater (i det tilfælde du har flyttet eller udvalgt en del af grafen til visning).

Diskette ikon
Hvis du klikker på ikonet med en lille graf i, kan du få mulighed for at gemme indholdet af graf vinduet til en grafisk fil på din disk. Du kan så importere denne fil i mange andre programmer, f.eks. til rapporter, præsentationer, tekstbehandling eller tegne programmer.

Printer ikon
Udskriver vinduet til din standard opsatte windows printer.


Yderligere forklaringer på de tekniske analyser.

Herunder beskrives de tekniske analyser, det er muligt at få vist. Dog er kun punkterne 1-4 tilgængelige, hvis man ikke er registreret bruger af Amatør Invest.

Husk, at i de tilfælde, hvor den tekniske linie er et lille tal i forhold til kursen (og derfor ikke ser ud til at svinge ret meget) kan du med musen vælge et udsnit af grafen - se mere om dette ovenfor.

Fejl typer:
Der kan fremkomme en fejl tekst, hvis en beregning forsøges, hvortil der ikke er tilstrækkelig med perioder. Prøv at sætte periode tallet ned i sådanne tilfælde.

Valg:

1) Momentum.
Momentum er forskellen mellem kurser, hen over den valgte periode. Momentum er den seneste kurs, minus kursen for n dage siden. Momentum linie kan fortolkes på følgende måde: A) når linien er over nul: en stigende linie betyder at den opadgående trend bliver forstærket, en lige linie betyder at den opadgående trend holder ved, og en faldende linie betyder at den opadgående trend er ved at forsvinde. Og B) når linien er under nul: en faldende linie betyder at den nedadgående trend bliver stærkere, en lige linie betyder at den nedadgående trend holder ved, og en stigende linie betyder at den nedadgående trend er ved at forsvinde.

2) Momentum Division.
Dette er som momentum beregningen, men 100 baseret.

3) Simpelt Glidende Gennemsnit (eng: Simple Moving Average, SMA).
Glidende gennemsnit er den vel nok oftest benyttede indikator indenfor teknisk analyse. Den viser den gennemsnitlige værdi af kursen over en given periode. SMA bruger ens vægtning af alle de kurser, der indgår i beregningen.

Den populæreste form for tolkning af glidende gennemsnit er, at sammenligne kursen med sit eget glidende gennemsnit. Når kursen bryder op gennem sit SMA er det et købssignal, og når kursen falder ned gennem sit SMA er det et salgssignal.

De typiske afgrænsninger for periodelængden går ved 5-50 (kortsigtet), 50-100 (mellemlang sigt) og over 100 (langsigtet).

4) Vægtet Glidende Gennemsnit (eng. Weighed Moving Average, WMA).
WMA vægter de nyeste kurser højest. Da WMA giver mere vægt til de nyeste kurser, reagerer det hurtigere end SMA, hvor vægtningen er ens for alle kurser.

5) Eksponentielt Glidende Gennemsnit (eng: Exponential Moving Average, EMA).
Bruger en exponentional beregning på det glidende gennemsnit. Menes a være mere præcist.

6) Trend.
Viser trend linien for perioden. En trend er et groft gennemsnit, der viser den generelle vej kurserne går.

7) Exponential trend.
Bruger en exponentional beregning af trenden.

8) Relativ papir Index (eng: Relative Strength Index, RSI).
RSI er en såkaldt oscillator, hvor værdien svinger mellem 0 og 100. RSI beregnes over et antal perioder, hvor de mest brugte er 10 dage til kortsigtede investeringer, og 25 dage til langsigtede.

Normalt betyder en RSI-værdi under 40, at papiret er oversolgt, og en værdi over 80 betyder overkøbt. Andre kilder benytter niveauerne 30/70 eller 20/80.

Nogle af de investorer der benytter RSI, bruger oftest også et simpelt glidende gennemsnit på RSI, dels for at udjævne kraftige fluktuationer og dels for at kunne bekræfte en bestemt trend, når RSI krydser sit eget glidende gennemsnit.
Internet
-Invest
-Søg
-Kort
-Gæste bog

Tilføj til favoritter. Bogmærke...
Translate these Amateur Invest Personal Finance pages. Translate...

Produkter

-Amatør Invest
-DataShow
-Keep It Secret

Information

-Simply Data

Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs1540


..... Invest ..... Kort ..... Amatør Invest ..... DataShow ..... Simply Data .....


Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs1540

- © Copyright Simply Data -
Side sidst bygget: 2008-06-05, 11:25:49:859

Advertising banner.