Indhold - Index


Investerings Rådgiver.

Investerings Rådgiver siden, giver dig en række værktøjer der gør det muligt for dig at se, hvor det eventuelt kan betale sig at investere.

Kurser kan analyseres på en række forskellige måder. Investerings Rådgiveren kan således give dig nogle investerings ideer, men det er stadig op til dig selv, at træffe beslutningen om at købe eller sælge.

Investerings Rådgiveren er kun tilgængelige for registrerede brugere.

Rådgiver typer:

Held
Nogle mener, at investering drejer sig om rent held. Her kan du via en tilfældigheds funktion i din  computer, få udpeget nogle papirer.

Høj / Lav
Nogle investorer mener, at papirer er værd at købe eller sælge, når kursen når sit højeste eller laveste i en vis periode. For eksempel mener nogle, at de skal købe et papir, når kursen når sit 52 ugers højeste, eller når kursen er tæt på sit 26 ugers højeste.

%+ / %-
Procentvis stigning eller fald i en given periode. Nogle investorer mener, at hvis et papir er steget med 10% indenfor de sidste 3 måneder så er papiret værd at kigge nærmere på - eller hvis papiret er faldet med 10%.

Volatilitet
Her ses de investeringer, der svinger mest eller svinger mindst indenfor en given periode. Det vil sige investeringer, hvor der procentuelt er længst eller kortest mellem høj og lav. Dette kan give en ide, om en investering måske er "farlig" eller "spændende" at investere i, eller om investeringen er relativt sikker. Vælg om du vil se top 10 for største ændringer eller top 10 for laveste.

Ugedag / Dag
Stiger et givent papir altid på en mandag, eller altid den anden dag i måneden? Med disse funktioner kan du få svaret.

Måned sammenlign
Dette lader dig undersøge, om et papir altid stiger i værdi på en bestemt måned. Går du eksempelvis 3 år tilbage - så kan du se hvilke papirer der altid stiger i juni. - Dette kan være på grund af sæson stigninger i indtjening for et firma, og det kan indikere, at et papir vil stige igen til næste år ved samme tid. Informationen på hver linie kan læses som: Antallet af år tilbage der er data fra, det første år, antallet af op og antallet af ned. Står der eksempelvis 4, 2000, 2/0 - betyder det, at det første år er 2000 og der er data til at sige, at der har været 2 op og 0 ned for den valgte måned.

Alle op / Alle ned
Dette lader dig undersøge om et papir har en ubrudt række af stigninger eller fald i kurs. Nogle er af den overbevisning, at når et papir er steget de sidste 5 gange i træk, så vil det fortsætte med at stige for en tid, og det er derfor på tide at købe.

x op x ned / x ned x op
Denne type af analyser bruges, hvis du gerne vil se om papirer er steget i kurs for en ubrudt periode og så gået ned, således at der er et knæk i en trned. For eksempel hvis der er 5 på hinanden følgende stigninger og så 1 fald, så ønsker du måske at sælge - eller det omvendte, 5 fald på stribe efterfulgt af 1 signinge, så vil du måske købe.

Hvordan:

Du kan bruge funktionerne her i rådgiver vinduet til at se, hvilke papirer der opfylder de mål du sætter.

Du sætter den rådgivningstype du vil og frekvensen. For høj/lav funktionerne sætter du også en tolerance. Og så trykker du på "Analyse" knappen.

Resultaterne (papirer der opfylder dine kriterier) vil bllive vist i tekstområdet i vinduet.
Internet
-Invest
-Søg
-Kort
-Gæste bog

Tilføj til favoritter. Bogmærke...
Translate these Amateur Invest Personal Finance pages. Translate...

Produkter

-Amatør Invest
-DataShow
-Keep It Secret

Information

-Simply Data

Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs1545


..... Invest ..... Kort ..... Amatør Invest ..... DataShow ..... Simply Data .....


Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs1545

- © Copyright Simply Data -
Side sidst bygget: 2008-06-05, 11:25:49:937

Advertising banner.