Indhold - Index


Sammenlign mange.

I dette vindue, kan du få et overblik over 4 papirer og deres kurser over tid.

Grafer og valg.
Der vises 4 små grafer, en for hvert papir. Lige over hver graf, vises en lille "fald ned" vælger. Ved at trykke på en muse knap på pilen ved siden af papir navnene, kan du ændre det der vises i grafen, til at vise kurserne for det nyudvalgte papir. Du kan gøre dette for hvert af de 4 grafer, og således sammenligne de 4 med hinanden.

Graferne; x- og y akserne.
Op ad en akse kan du se kursen og hen ad den anden akse kan du se de forskellige datoer. De faktiske kurser vises som røde prikker, der er forbundet med blå linier. Prikkerne passer nøjagtigt til de kurser der er indtastet i vinduet Kurser & Information. Prikkerne er alle forbundet med linier, således at der vises en "trend" mellem de forskellige kurser.

Dette gør det muligt for dig at se variationer over tid, og sammenligne et papir med et andet.

Graferne; zoom med den venstre muse knap.
Du har også mulighed for, at udvælge (zoom) en vis del af datoer og kurser, ved at flytte musen til ét sted, holde den venstre muse knap nede - og medens du holder den nede, så flytte musen til et andet sted. Dette frembringer en firkant, der indrammer et område, og når du slipper muse knappen, vil det grafiske område blive indsnævret til de valgte datoer og kurser.

Ved at trykke på "Zoom ud" knappen på skærmen, vil alle datoer og kurser for papirene blive vist igen.

Graferne; rykke med den højre musetast.
I graf delene af vinduet, kan du også flytte rundt med akserne. Dette gøres ved at holde den højre muse knap nede, medens musen flyttes. Du vil så se, at akserne bevæges indenfor graf området.

Knapper:
Bortset fra Hjælp og Luk knapperne (der skulle være selvforklarende), ses disse knapper i vinduet:

Zoom ud
Gendanner graf området til deres oprindelige koordinater (i det tilfælde du har flyttet eller udvalgt en del af graferne til visning).

Opsætning (graf ikon)
Klikkes der på opsætnings ikonet vil et lille vindue blive vist. Her kan du angive en start dato. Kurser og Information i graf vinduerne vil derefter blive vist kun fra den angivne dato og frem til seneste data. De øvrige datoer og kurser er stadig tilgængelige, ved at flytte akser med den højre muse knap, som nævnt ovenfor.

Printer ikon
Udskriver vinduet til din standard opsatte windows printer.
Internet
-Invest
-Søg
-Kort
-Gæste bog

Tilføj til favoritter. Bogmærke...
Translate these Amateur Invest Personal Finance pages. Translate...

Produkter

-Amatør Invest
-DataShow
-Keep It Secret

Information

-Simply Data

Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs1566


..... Invest ..... Kort ..... Amatør Invest ..... DataShow ..... Simply Data .....


Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs1566

- © Copyright Simply Data -
Side sidst bygget: 2008-06-05, 11:25:50:218

Advertising banner.