Indhold - Index


Finans kalender.

Finans kalenderen kan bruges til at sætte specielle datoer i fremtiden. Det kan være en dato for halv- eller helårsregnskab.

Denne information kan være med til at gør dig opmærksom på, at der snart kan ske ændringer i  kursen for et papir.

Dette sker bl.a. ved at der i portefølje og i papir data vinduerne, vises et informationspanel, med oplysningerne fra denne finans kalender.

Det er tanken, at de oplysninger der fremkommer i kalenderen, også kan hentes via internettet, ligesom det er muligt med kurserne. Pt. er det dog kun muligt at indtaste oplysningerne.

Kalender delen.
I den største del af vinduet, vises selve kalenderen. Der vises 1 måned ad gangen. Hvis der er information på en given dag, vil papirets navn blive vist i kalender vinduet. Du kan bruge musen til at vælge mellem dagene.

Oplysninger og navigator.
I øverste højre hjørne, vises den valgte dato, og derunder vises en navigator, der kan bruges til at spole frem og tilbage mellem andre måneder og år.

Når der er valgt en dato med oplysninger, vil papir navnet blive vist i listen til højre, og den tekst der hører til papiret, vil blive vist i tekst linien. Er der flere oplysninger for flere papirer på den samme dag, er det muligt at vælge mellem papirerne i listen. Tekst linie vil så skifte til det pågælende papirs.

Der er kun plads til 1 linie tekst. Her kan der eksempelvis stå: årsregnskab, halvårsregnskab eller offentliggørelse af nyt produkt.

Knapper.
Disse knapper hører til finans kalender vinduet:

Tilføj
- Du kan tilføje ny information på den udvalgte dato.

Slet
- Sletter den valgte information. Du vælger datoen og i listen udvælger du papir og tilhørende information. Ved at trykke på denne knap, slettes oplysningerne.

Undersøg
- Denne knap er tilgængelig for registrerede brugere. Ved tryk på knappen, vises oversigt over den kommende måneds mærke datoer. Oversigten vises i dato orden.

Hjælp
- Denne hjælpe side.

Luk
- Lukker finans kalender vinduet.

Når data skal rettes gøres dette ved at slette pågældende data, og oprette dem på ny.
Internet
-Invest
-Søg
-Kort
-Gæste bog

Tilføj til favoritter. Bogmærke...
Translate these Amateur Invest Personal Finance pages. Translate...

Produkter

-Amatør Invest
-DataShow
-Keep It Secret

Information

-Simply Data

Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs1568


..... Invest ..... Kort ..... Amatør Invest ..... DataShow ..... Simply Data .....


Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs1568

- © Copyright Simply Data -
Side sidst bygget: 2008-06-05, 11:25:50:265

Advertising banner.