Indhold - Index


Hvad-hvis?

Med dette mere omfattende "hvad-nu-hvis" vindue, som er en del af Alarmer og Overvågning, har du muligheden for at indtaste nye kurser for alle dine papirer i din portefølje, og så få beregnet, hvad værdien af din portefølje nu ville være, hvis kursen var som du har indtastet.

Registrerede brugere af Amatør Invest kan også indtaste en værdi, og så få "baglæns" beregnet, hvorledes kursen skulle være, for at værdien blev opnået.

Begge dele er med til at gøre eksempelvis opsætning af stop tab og stop gevinst, nemmere. Se mere om indtastning og undersøgelse af stop tab / stop gevinst her.

Hvad-hvis listen:
Hvad-hvis listen fylder det meste af dette vindue.

Listen viser et navn, den seneste dato og kurs, og gør det muligt, at du kan indtaste en kurs eller tab/gevinst beløb.

Hvad-hvis beregningerne medregner forskelle i valutaer. Kurserne er således i den lokale valuta, mens tab/gevinst tal er i den lokale valuta.

Hvad-hvis listen ligner i stor udstrækning din portefølje, således at du kan udføre beregninger på forskellige situationers indvirkning på din portefølje.

Brug af mus of tastatur.
Generel information om brugen af mus og tastatur fås her.

Knapper:
Du har disse knapper til rådighed:

Beregn TG
- Kolonnen "? Tab/Gevinst" bliver beregnet for alle linierne i Hvad-hvis listen. Beregningen sker med udgangspunkt i de kurser du har indtastet i "? Kurs" kolonnen. Dette gør det muligt at se, hvad tab/gevinst bliver, med udgangspunkt i en given kurs. En samlet total sum vises i den nederste del af vinduet.

Beregn kurs
- Kolonnen "? Kurs" bliver beregnet for alle linierne i Hvad-hvis listen. Beregningen sker med udgangspunkt i de beløb du har indtastet i "? Tab/Gevinst" kolonnen. Beregningen kan grundes afrundinger, give en ændring i Tab/gevinst kolonnen også - en tilnærmet værdi vil i sådanne tilfælde blive vist. Dette gør det muligt at se, hvad kursen skal være, med udgangspunkt i et samlet tabs/gevinst beløb. En samlet total sum vises i den nederste del af vinduet.

Slet
- Sletter den valgte linie.

Opfrisk
- Sletter alle rækkerne i Hvad-hvis listen, og opbygger en ny liste ud fra din portefølje. Dette gør det muligt at begynde på en frisk, eksempelvis når du har fået nye papirer i din portefølje.

Alle papirer fra porteføljesiderne; både aktive investerings- og pensions handler, samt test handler, medtages. Du kan så evt. selv slette overflødige linier.

Hjælp
- Denne hjælpe side.

Luk
- Lukker Hvad-hvis vinduet.
Internet
-Invest
-Søg
-Kort
-Gæste bog

Tilføj til favoritter. Bogmærke...
Translate these Amateur Invest Personal Finance pages. Translate...

Produkter

-Amatør Invest
-DataShow
-Keep It Secret

Information

-Simply Data

Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs1572


..... Invest ..... Kort ..... Amatør Invest ..... DataShow ..... Simply Data .....


Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs1572

- © Copyright Simply Data -
Side sidst bygget: 2008-06-05, 11:25:50:437

Advertising banner.