Indhold - Index


Import / Export.

Import / Export vinduet gør det muligt for dig, enten at importere data i Amatør Invest fra andre kilder eller at exportere data fra Amatør Invest.

Langt den almindeligste brug er af dette vindue er når du skal have opdateret med de sidste nye kurser. Her bruger du blot den standard der er sat fra start og tryk på import knappen.

Ekstra:
Ud over de ovenfor nævnte Import og Eksport knapper, findes der yderligere to knapper. Med disse to knapper, kan du hente yderligere informationer via internet. Enten nogle yderligere papirer eller historiske kurser.

Visse funktioner, som import af valuta og historiske kurser, bliver først tilgængelige ved registrering af programmet.

Hvordan?
Først vælger du kilden af import eller export du ønsker at foretage. Dvs. om det er til/fra en fil eller til/fra internet.

Derefter vælger du typen af import eller eksport, du ønsker at gennemføre; f.eks. bank posteringer,  kurser og information, og/eller papir data.

Endelig trykker du på import eller export knappen og følger instruktionerne herunder.

Funktionerne er beskrevet mere i detalje herunder i afsnittene om import og export.

De nedenstående beskrivelser kan være tekniske til tider, men fortvivl ikke.


Import.


Fra internet:

Funktion:
Import / Export Kilde: Internet. Import / Export Type: Kurser & Information. Knap: Import.

Når du har valgt denne funktion, etableres der en forbindelse til din internet udbyder (din almindelige internet forbindelse), og de seneste kurser vil blive hentet. Venligst vær sikker på at du foretager en opdatering jævnligt - f.eks. 1 gang ugentligt. Dette vil ajourføre dine kurser og værdien af din portefølje.

Du kan vælge, om der skal importeres data fra Amatør Invest's internet sted eller fra et andet internet sted.

Opsætningen af, hvilken addresse der hentes fra, sker under de administrative funktioner. Opsætning A er lige nu Amatør Invest internet sted, og opsætning B er lige nu via Yahoo. Via opsætning B - Yahoo, kan der hentes kurser for en række papirer, typisk amerikanske, der er registreret med en kode under papir oplysningerne (se under "ID Import").

Har du brug for at få opdaterede kurser ofte, kan du vælge at hente via Yahoo - kurserne opdateres løbende her henover børs dagene. Dette bør dog suppleres med, at der hentes kurser fra Amatør Invest's internet sted ca. 1 gang ugentligt. Dette vil sikre, at du får opdateret de øvrige kurser også.

Funktion:
Import / Export Kilde: Internet. Import / Export Type: Valuta kurser. Knap: Import.

Registrede brugere kan sætte dette checkmærke, og kan dermed hente nye valuta kurser via internet på samme måde som det gøres med andre kurser.

Dette vil sikre, at værdien af din portefølje i andre valutaer også beregnes rigtigt.

Funktion:
Import / Export Kilde: Internet. Import / Export Type: Genindlæs. Knap: Import.

Funktionen til at genindlæse data, bruges specielt når du lige har startet Amatør Invest den første gang. Da versionen du har startet, ikke nødvendigvis indeholder de senest opdaterede papir oplysninger, kurser og råd/ideer, er det en god ide, at bruge denne funktion til at genindlæse data. Dette bør gøres før du evt. selv indtaster andre papirer, da denne funktion sletter alle tidligere indtastede papirer og kurser.

Funktionen kan også bruges, hvis du kun sjældent opdaterer kurser og kun benytter de papirer, som Amatør Invest kommer med fra starten

Funktionen sletter ikke din portefølje eller bank transaktioner, men kun de papir data, kurser, valuta kurser og råd/ideer, som du evt. selv har indtastet. De seneste nye papirer, kurser, valuta kurser og råd/ideer, fra Amatør Invest internet stedet, vil derefter være tilgængelige.


Fra Fil:

Funktion:
Import / Export Kilde: Fil. Import / Export Type: Kurser & Information. Knap: Import.

I alle import formater for kurser, skal det omtalte check feltet være rigtigt - ellers vil Amatør Invest ikke acceptere data. Dette er for sikkerheds skyld, så du ved, at kurserne der importeres er ægte.

Du kan vælge at importere data der er i forskellige formater. Enten "paradox"/"dbase" database format eller "tekst" format. De følgende detaljer er afhængige af formatet:

Tekst format:
Kurser:       index NAVN, DATO, KURS <, VOLUMEN>

Index navnet skal enten være det index navn, som kan ses i Amatør Invest for et papir (typisk de første 10 bogstaver af papir navnet) eller den import id kode der er indtastet for papiret. Datoen kan enten være på formen YYYYMMDD eller standard for operativsystemet. Volumen kan udelades.

Paradox og dBase format:
Kurser        index NAVN, DATO, KURS, CHECK, TYPE, TEKST.

Import via paradox eller dBase format skal overholde strikse regler for navngivning af felter og størrelse. Hvis du er interesseret i at levere eller hente kurser via dette format kontakt da venligst Simply Data for mere information.

Funktion:
Import / Export Kilde: Fil. Import / Export Type: Bank Transaktioner. Knap: Import.

Du kan vælge at importere data der er i forskellige formater. Enten "paradox"/"dbase" database format eller "tekst" format. De følgende detaljer er afhængige af formatet:

Tekst format:
Posteringer:   konto NUMMER, Transaktions TEKST, Bank LØBENR, Valør DATO, BELØB.

I "tekst" formatet for posteringer, kan transaktions teksten (en tekst der beskriver transaktionen) og bank løbenummeret (et unikt nummer pr. transaktion, tildelt af din bank) være tomme tekster. Valør datoen skal have formatet ÅÅÅÅMMDD. Alt undtagen beløbet skal være i apostroffer ("), og være separeret med komma (,).

Paradox og dBase format:
Posteringer:   felter importeres efter specifikation af en import definition.


Export.


Til Fil:

Du kan vælge at eksportere data i forskellige formater. Enten "paradox"/"dbase" database formaterne eller "tekst" format. Disse felter eksporteres:

I de to database formater, eksporteres alle felter med den oprindelige databases typer.

I "tekst" format, er tekster og datoer omgives af apostroffer (") og separeret med komma (,). Datoer eksporteres med formatet ÅÅÅÅMMDD. Tal eksportes med "." som decimal adskillelse. Type og tekst felter eksporteres ikke for kurser i "tekst" formatet.

Funktion:
Import / Export Kilde: Fil. Import / Export Type: Kurser & Information. Knap: Export.

Disse felter exporteres:

Tekst format:
Kurser:      index NAVN, DATO, CHECK, KURS.

Paradox og dBase format:
Som ved tekst format me også evt. TYPE og TEKST.

Funktion:
Import / Export Kilde: Fil. Import / Export Type: Bank Transaktioner. Knap: Export.

Disse felter exporteres:

Tekst format:
Posteringer:    konto NUMMER, Transaktions TEKST, Bank LØBENR, valør DATO, BELØB.

Paradox og dBase format:
Som ved tekst format, men dog uden Bank LØBENR.


Til Internet:

Eksport til internet er ikke direkte muligt. Du kan eksportere data til en fil, og derefter sende det til internettet, hvis du ønsker.


Generelt.
Im- og export funktionerne bliver stadig forbedrede. De virker således, at du i dag kan im- og exportere de basale informationer. Og således, at du kan få opdateret kurser via internettet. Nogle flere typer af automatisk hent kunne dog også være rare at have. Disse områder er planlagt til at blive forbedret i kommende udgaver af Amatør Invest.
Internet
-Invest
-Søg
-Kort
-Gæste bog

Tilføj til favoritter. Bogmærke...
Translate these Amateur Invest Personal Finance pages. Translate...

Produkter

-Amatør Invest
-DataShow
-Keep It Secret

Information

-Simply Data

Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs2500


..... Invest ..... Kort ..... Amatør Invest ..... DataShow ..... Simply Data .....


Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs2500

- © Copyright Simply Data -
Side sidst bygget: 2008-06-05, 11:25:51:000

Advertising banner.