Indhold - Index


Import Definition.

For at importere data fra en anden database eller tekst fil, kan du bruge import definitions vinduet.

Felter i Amatør Invest bruges på specielle måder, og Amatør Invest skal derfor fortælles, hvordan felter fra kilden skal forstås.

Mange bank systemer (home banking) bruger en paradox database til at gemme posteringerne i. Dette gælder f.eks. for Amager Bankens PC Bank, der er udviklet af BEC (Bankernes EDB Central). BEC har også udviklet tilsvarende program til en række andre banker.

Nyere bank systemer kan bruges via internet, og der kan du som oftest også få vist dine posteringer på skærmen. Fra skærmen er det muligt at "klippe-klistre" posteringerne over i et tekst program (eks. notepad) og så gemme dem til en almindelig tekst fil.

Ved at bruge denne import definition, kan du sætte Amatør Invest op til, at kunne læse posteringerne fra sådanne PC Bank programmer, og dermed undgå, at skulle indtaste alle oplysningerne forfra.

Hvordan:
Først vælger du den fil der skal danne grundlag for import af data.

Dernæst vælger du, hvilke felter der har betydning i import databasen.

Felterne:
Felterne kan vælges fra en liste, ved at trykke på pilen ved siden af hvert felt navn. Felterne i udvælgelses vinduet har følgende betydning:

Spring ældre end over (dage):
Hvis du med et givet mellemrum importerer data, kan du nøjes med at kigge et vist antal dage tilbage i tiden, for at finde nye posteringer i dit PC Bank program. Dette kan sættes til 100 dage, eller hvis du opdaterer oftere til et tal som 30 dage (f.eks. 1 gang om måneden).

Konto Numre:
Her angives feltet, hvorfra Amatør Invest skal læse konto numret.

Valør Dato:
Her angive feltet, som Amatør Invest skal læse bankens valør dato fra. Skal være et "string" felt med formatet ÅÅÅÅMMDD.

Beløb:
Her angives feltet, hvorfra Amatør Invest skal læses beløbet.

Tekst:
Her angives feltet, der beskriver transaktionen.

Bank ID:
Her angives evt. felt, hvor Amatør Invest kan læse bankens unikke løbenummer. Hver transaktion tildeles typisk unikke løbenumre.

Knapper:

Gem
Ved at bruge gem knappen, kan du gemme den import definition du har opsat. Amatør Invest vil så automatisk næste gang du skal importere data, huske den tidligere definition. Så undgår du, at skulle begynde forfra hver gang.

Generelt:
Læg mærke til, at ovennævnte regler skal overholdes, ellers vil Amatør Invest ikke være i stand til at indlæse posteringerne fra dit bank program.

Alternativt har du måske mulighed for at eksportere data fra dit bank program i det format, som du kan specificere til at passe til ovenstående opsætning. Denne lille omvej vil så alligevel gøre det muligt at hente data ind i Amatør Invest.
Internet
-Invest
-Søg
-Kort
-Gæste bog

Tilføj til favoritter. Bogmærke...
Translate these Amateur Invest Personal Finance pages. Translate...

Produkter

-Amatør Invest
-DataShow
-Keep It Secret

Information

-Simply Data

Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs2510


..... Invest ..... Kort ..... Amatør Invest ..... DataShow ..... Simply Data .....


Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs2510

- © Copyright Simply Data -
Side sidst bygget: 2008-06-05, 11:25:51:062

Advertising banner.