Indhold - Index


Import flere papirer.

Med denne funktion, kan du hente flere papirer (aktier, obligationer, investeringsforeninger) end dem der kommer med Amatør Invest fra starten.

Som du ved, kan du selv oprette papirer, således at disse papirer kan indgå i din portefølje og have kurser automatisk opdateret via internet.

Denne funktion kan måske gøre dette arbejde en smule nemmere, eftersom du kan hente flere papirer her.

Fra tid til anden, vil denne liste af papirer blive opdateret. Så før du selv sætter papirer op, kan det være en ide, at hente papirer via denne funktion først.

Denne funktion er også udviklet således at brugere af Amatør Invest kan dele papirer med hinanden. Så hvis du har papirer, som ikke findes på listen, kontakt venligst forfatteren af Amatør Invest. Kontakt information kan ses på internet: www.amateur-invest.com

Hvordan?
I import papir vinduet, er der en adresse linie, en liste og nogle knapper.

Normalt vil du ikke skulle have behov for at ændre adresse linien. Hvis ændringer forekommer, kan du læse om det, på det nævnte internet sted.

Når du trykker på "Import" knappen, oprettes en forbindelse til internet, og de yderligere papirer hentes.

De papirer, som ikke allerede er i dit register vil blive vist i listen i vinduet.

Du kan så udvælge de papirer, som du ønsker at overføre til dit eget register.

Hvis du klikker med højre musetast i papir vinduet, kan du vælge eller fravælge alle papirer.

Du kan også med filter funktionen i højre side, udvælge bestemte lande.

Når du har valgt, kan du trykke på "Overfør" knappen og papirene kopieres, og vil derefter være klar til brug.

Du kan også vælge at importere definitioner på papirer via en fil. Se mere om dette her.
Internet
-Invest
-Søg
-Kort
-Gæste bog

Tilføj til favoritter. Bogmærke...
Translate these Amateur Invest Personal Finance pages. Translate...

Produkter

-Amatør Invest
-DataShow
-Keep It Secret

Information

-Simply Data

Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs2520


..... Invest ..... Kort ..... Amatør Invest ..... DataShow ..... Simply Data .....


Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs2520

- © Copyright Simply Data -
Side sidst bygget: 2008-06-05, 11:25:51:125

Advertising banner.