Indhold - Index


Filter.

Et filter gør det muligt kun at få fremvist udvalgte data. Dette kan være data for kun et papir og / eller for et specielt dato interval.

Filteret sættes i et lille vinduer, der vises på skærmen.

Vinduet indeholder en "fald ned" - liste, hvorfra du kan vælge mellem papir navne. Og det indeholder 2 sæt af operatorer og datoer.

Hvis du lader filter navnet og / eller datoerne blanke, betyder det at du ønsker at se alle data for alle datoer.

Filter opsætningerne kan kombineres på en række måder.

NB: Ved import af papirkurser og når der bruges filter på papirer i porteføljen, er der nogle ekstra valgmuligheder. Disse valgmuligheder er beskrevet efter de 3 næste eksempler.

Eksempel 1.
Du ønsker at se alle data for alle firmaer, hvor datoen er efter 1. jan. 2001. Dette gøres ved 1) at lade firma navne vælgeren være tom, 2) sætte den 1ste operator til >=, 3) sætte den 1ste dato til 1. januar 2001.

Dette læses som: Vis data for alle firmaer og kun dem efter (eller lig med) 1. januar 2001.

Eksempel 2.
Du ønsker at se alle data for alle firmaer, hvor datoen er efter 1. jan. 2001, men før 31. dec. 2001. Dette gøres ved 1) at lade firma navne vælgeren være tom, 2) sætte den 1. operator til >=, 3) sætte den 1. dato til 1. januar 2001, 4) sætte den 2. operator til <=, 5) sætte den 2. dato til 31. december 2001.

Dette læses som: Vis data for alle firmaer og kun dem efter (eller lig med) 1. januar 2001, men før (eller lig med) den 31. december 2001.

Eksempel 3.
Du ønsker at se alle data for firmaet "Carlsberg", som er efter den 1. jan. 2001. Dette gøres ved 1) sætte firma navns vælgeren til "Carlsberg", 2) sætte den 1. operator til >=, 3) sætte den 1. dato til 1. januar 2001.

Dette læses som: Vis data for firmaet Carlsberg og kun dem efter (eller lig med) den 1. januar 2001.

Valgmulighed ved portefølje data.
Når porteføljen vises, betyder filtrering normalt, at købs datoen bruges. Men du kan også vælge at bruge salgsdatoen. Dette kan være nyttigt ved eksempelvis skatteberegning. Hvis for eksempel, du ønsker at se alle de salg du har foretaget i 2001, kan du vælge "Invest (Solgt)" fra listen, vælge  filter knappen, sætte mærket til "Salgs datoer...", sætte dato 1 til >= 1. Jan. 2001, og sætte dato 2 til <= 31. Dec. 2001. Dette vil vise alle solgte papirer for året 2001 - og så er det nemmere at ordne din skatteberegning.

Valgmulighed ved import af kurser.
Når du importerer historiske kurser, får du mulighed for at vælge, om det skal være daglige eller ugentlige kurser. Her kan der kun vælges en fra dato - altså står operatoren på >= og du kan så bestemme fra hvilken dato der skal importeres.

Knapper.
Disse knapper er tilgængelige.

Forfra
- Alle filter opsætninger slettes, og hvis ok, så vil alle data blive vist igen.

Hjælp
- Denne hjælpe side her.

OK
- Accepter filteret der er opsat. Gør filteret aktivt.
Internet
-Invest
-Søg
-Kort
-Gæste bog

Tilføj til favoritter. Bogmærke...
Translate these Amateur Invest Personal Finance pages. Translate...

Produkter

-Amatør Invest
-DataShow
-Keep It Secret

Information

-Simply Data

Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs4000


..... Invest ..... Kort ..... Amatør Invest ..... DataShow ..... Simply Data .....


Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs4000

- © Copyright Simply Data -
Side sidst bygget: 2008-06-05, 11:25:51:750

Advertising banner.