Indhold - Index


Administrative værktøjer.

Med de administrative værktøjer, kan du vedligeholde bruger ID og kodeord, og du kan slette- og opdatere data i databaserne.

Databaserne er der, hvor de data du indtaster gemmes.

Det vindue der vises på skærmen indholder 3 sider. Det er som siderne i en notes bog. Du kan vælge mellem siderne ved at trykke på venstre muse knap, på den øverste line - der indeholder navnet på hver af de 3 sider. Herunder gennemgås de forskellige sider:


Bruger Præferencer.

Her kan du sætte en række områder, der har indflydelse på, hvordan resten af programmet fungerer.

Grund database.
Du kan bruge denne liste, til at vælge mellem flere porteføljer / bank opsætninger - data gemmes i databaser og ved at skifte database, kan du arbejde med mange porteføljer.

Når Amatør Invest udsendes, udsendes den med 2 forskellige databaser. Der er INV databasen, hvor du kan indtaste din egen aktie portefølje og bank konti/posteringer. Og der er DEM (for demo) databasen, hvori der ligger en fiktiv portefølje og bank konti/posteringer. Dette kan give dig en ide om, hvad programmet kan bruges til. Du skifter mellem de 2 databaser ved at bruge dette opsætningspunkt.

Ved siden af listen af grund databaser, er der en lille knap. Denne knap giver et nyt vindue, hvor du kan se dine databaser (portføljer og tilhørende bank konti). I vinduet der vises (styre porteføljer) kan du oprette nye porteføljer og bank databaser. I disse nye databaser, kan du indtaste og styre andre sæt af porteføljer og bank konti. Du bliver spurgt om en 3 bogstavs kode når du opretter en portefølje. Brug de bogstaver du ønsker, der kan fortælle dig noget om indholdet. F.eks. står DEM for demo databasen, og INV er den grund database, som følger med Amatør Invest fra starten. Du kan eksempelvis også skrive dine initialer eller bestemte datoer, eks. 068 for halvårs regnskab i 2008. Når den nye database er oprettet, kan du vælge den som grund database, således som det er beskrevet herover.

Når du skifter mellem databaser / porteføljer, bliver du spurgt om du vil arbejde med seneste kurs. Vælger du ja seneste kurs, vil de kurser der senest er hentet, blive brugt til beregningen af tab/gevinst. Vælger du nej, vil den kurs der var gældende da du sidst havde fat i porteføljen blive vist. Undlader du at opdatere kurser for en valgt portefølje, vil kursen fra tidligere blive beholdt. - På den måde kan du gemme værdien af en portefølje på et givent tidspunkt.

Antal bank dage.
Dette er grund tallet for antallet af dage i et år, som banker i dit område bruger, når de skal beregne renter. Tallet kan være enten 360 eller 365.

Grund konverterings faktor.
I nogle lande bruges en målestok for aktie kurserne, mens der bruges en anden målestok når de køber og sælger aktierne. I f.eks. England bruges "pennies" til at angive aktie kursen, men du køber og sælger aktier i "pund". Så for at kunne sammenligne tallene mellem din købspris og den aktuelle kurs på en aktie, kan du bruge dette opsætningspunkt.

Grund valuta.
Dette opsætningspunkt bruges til at kontrollere, hvilken valuta, der er "base valutaen" i Amatør Invest. Dette bruges, hvis du investerer i forskellige lande, og således i forskellige valutaer. Værdien af din portefølje vil så blive beregnet rigtigt, ved at omregne forskellige valutaer til en base valuta.

At ændre base valuta, vil medføre en omregning af alle valutaer i valuta databasen - hyppige ændringer, kan medføre afrundings fejl. Gå venligst til valuta menuen, for yderligere detaljer.

Amatør Invest husker grund valutaen, hvis du foretager en fuld genindlæsning af data, under import/export funktionen. Grund valutaen sættes så tilbage igen, når genindlæsningen er gennemført.

Grund sprog.
Dette opsætningspunkt kan bruges til at skifte mellem forskellige sprog i Amatør Invest. Alle meddelelser og tekster i programmet vises i det valgte sprog. Opsætningspunktet er som hovedregel sat til den rigtige værdi for din udgave af Amatør Invest, når det installeres.

Farve.
Her kan du sætte baggrundsfarven på hovedsiden. Du kan vælge mellem foruddefinerede farver, eller indsætte din egen farve.

Tids interval / Tids alarm.
Disse to opsætninger, giver mulighed for automatisk hent af kurser fra internet.

Dette er specielt brugbart, hvis du har en internet linie, der er åben det meste af tiden, da du her vil få besked, hvis en kurs kommer indenfor et interval du selv vælger.

Ved at sætte tidsintervallet til "manuel", skal du selv trykke på knappen i import/eksport vinduet.

Ved at sætte tidsintervallet til eks. 15 minutter, vil der hvert 15 minut automatisk blive hentet kurser fra internet. Ved at sætte tidsalarm til "vindue", vil der blive vist et vindue og en tone vil lyde, hvis der er fundet kurser indenfor limiteringen, som du selv kan sætte. Har du sat tidsalarmen til "ingen", vil der stadig blive hentet kurser, og din portefølje blive opdateret, men der vil ikke blive givet en besked.

Læg venligst mærke til, at en opsætning på 5 minutter, kræver både en hurtig internet forbindelse og en hurtig PC, da der skal hentes mange data og udføres en del beregninger.

Internet addresse A.
Dette er den internet adresse, der bruges til at hente de seneste kurser, firma informationer, etc. Den er oprindeligt sat til at pege på det korrekte sted på et Amatør Invest internet sted. Hvis ændringer til et Amatør Invest internet sted måtte ske, kan du ændre dette opsætningspunkt til at pege på et nyt Amatør Invest internet sted.

Internet addresse B.
Disse linier udgør alternative internet adresser, der kan bruges til at hente kurser fra andre steder end Amatør Invest. Hvis du dobbeltklikker på tekst linien, vil et større vindue blive vist, hvori du kan se og redigere alle linierne i definitions filen. Hvis du trykker på "O"'et ved siden af linien, vil de seneste definitioner blive hentet fra Internet. Funktionen kan bruges, hvis der er problemer med hent af data via internet. Adresserne er pt. sat op til at pege (inkl. en kode <$!!!$>) på Yahoo. Koden <$!!!$> erstattes med alle de papirer der findes for hver børs i definitions filen. I sammenhæng med en kode der kan angives under opsætningen af et papir (se nærmere i papir oplysningerne under "ID Import"), vil der således kunne importeres helt aktuelle kurser hele tiden. Læg dog mærke til, at der pt. ikke kan hentes kurser fra alle lande - hent derfor kurser fra Amatør Invest internet sted med mellemrum også. Læs mere om, at finde og opsætte en definitions fil her.

Proxy opsætning.
Under proxy opsætningen, kan du indtaste oplysninger, hvis du bruger en proxy forbindelse. For langt de fleste almindelige brugere, vil der skulle ikke skulle indtastes noget i disse felter. Kan du ikke få forbindelse til internet fra et større firma, kan det være fordi der skal indtastes et proxy navn eller adresser i felterne - spørg i sådanne tilfælde din EDB-hjælpe funktion i firmaet om proxy oplysningerne.  - I det første felt indtastes proxy adressen, andet felt er proxy port, tredje felt er proxy brugernavn og fjerde er proxy kordordet.

Lyd i programmet.
Hvis du afkrydser dette opsætningspunkt, vil du høre tale og andre lyde rundt omkring i programmet. Hvis der ikke er kryds vil der ikke komme lyde fra programmet.

Vis limitering.
Hvis du afkrydser dette opsætningspunkt, vil der blive vist vindue med limiteringer du har sat, når du har importeret data i Amatør Invest.

Vis T&G.
Hvis du afkrydser dette opsætningspunkt, vil der blive vist et tab / gevinst vindue, når du har importeret / opdateret aktier kurser. Funktionen virker ikke i øjeblikket.

Vis Råd.
Hvis du afkrydser dette opsætningspunkt, vil der blive vist vindue med de nyeste råd, når du har importeret data i Amatør Invest. Funktionen virker ikke i øjeblikket.


Bruger ID opsætning.

Her kan du ændre det bruger id og kodeord, der skal indtastes når Amatør Invest starter. Indtast et svært bruger id og kodeord. Det bør både indeholder bogstaver og tal. Bruger id og kodeord skal som minimum indeholde 6 tegn.

Du kan også slette brugerid og kodeord ved at trykke på "Slet" knappen. Ved at slette de 2, vil du ikke blive spurgt om bruger og kodeord ved opstart af programmet.

Fjernet fra 2007 og senere: Der er i et skema gjort plads til yderligere brugere. Dette udbygges i kommende versioner.


Database Vedligehold.

Her kan du enten opdatere, slette eller pakke databaserne.

Med Opdater, kan du ændre alle kurser for et papir. Dette er brugbart, når f.eks. hvis et firma ændrer aktie størrelse (split), etc. Indtast konverterings faktoren, og dato for hvornår ændringen er sket, og alle kurser vil blive konverteret. Du skal dog selv ændre antallet af aktier i din portefølje. Mere om aktie splits kan du læse om her: www.amateur-invest.com/us_howto.htm.

Med Slet, kan du vælge enten bank posteringer eller kurserne der skal slettes. Dette kan bruges en gang imellem til at fjerne gamle data, der ikke længere skal bruges. Vælg alle eller en konto / et papir, og vælg så dato. Alle eller en specifik konto / firma data vil blive slettet for det dato interval du har valgt.

Med Pak, kan du foretage rengøring i databaserne. Dette er nødvendigt at gøre en gang imellem, når databaserne bliver for store.


Opdatering af programmet?

Registrerede brugere har også muligheden for at gemme deres data, før der installeres en nyere version af Amatør Invest. Ved at trykke på knappen "Opd. gem", bliver der mulighed for at du kan skrive en 3 bogstavs kode. Tryk på Ok knappen i vinduet og de nuværende data gemmes. Så afslutter (lukker) du den gamle version og installerer den nye version af Amatør Invest. Så starter du den nye version af Amatør Invest, og trykker på knappen "Opd. indlæs", skriver 3 bogstavs koden, og trykker på Ok knappen igen. Derved bliver alle de oprindelige data, som du selv har lagt ind, indlæst i den nye version af Amatør Invest. Husk at gennemgå ovenstående, for alle dine forskellige porteføljer du måtte have; først "Opd. gem" for hver af dem - så installere den nye version af Amatør Invest, og så "Opd. Indlæs" for hver af dem du har gemt.


En smule teknik.

Da Amatør Invest bruger såkaldte databaser til at gemme den information du indtaster i, så er det vigtigt at du ofte tager sikkerheds kopier (backup).

Sikkerheds kopier kan bruges i de tilfælde, hvor data ikke kan læses af programmet. Dette kan ske, hvis din PC pludselig får en fejl og stopper med at fungere, mens programmet var i gang med at opdatere databaserne. Det kan også ske, hvis der er en fejl i din harddisk.

I sådanne tilfælde kan du bruge din sikkerhedskopi. Du kan reetablere dine programmer og data til at se ud som de gjorde, før fejlen opstod. Det kan redde dig fra mange timers arbejde.

Derfor er det en rigtigt god ide at bruge et sikkerhedskopierings program til at sikkerhedskopierer dine data fra Amatør Invest med!
Internet
-Invest
-Søg
-Kort
-Gæste bog

Tilføj til favoritter. Bogmærke...
Translate these Amateur Invest Personal Finance pages. Translate...

Produkter

-Amatør Invest
-DataShow
-Keep It Secret

Information

-Simply Data

Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs600


..... Invest ..... Kort ..... Amatør Invest ..... DataShow ..... Simply Data .....


Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs600

- © Copyright Simply Data -
Side sidst bygget: 2008-06-05, 11:25:52:156

Advertising banner.