Indhold - Index


Finde og opsætte definitioner.

Herunder er der en smule mere information om, at opsætte internet hent definitionen.

Det ser måske lidt svært ud her, men der er mere hjælp at hente på internet: www.amateur-invest.com/dk_afaq.htm

Opdateringer kan være nødvendigt.
Da der af og til sker ændringer fra kurs leverandører, vil opdateringer af definitions filen være nødvendig, og sådanne opdateringer og forbedringer vil blive vist på Amatør Invest's internet sted.

Eksempler.
Alle eksemplerne herunder er givet ud fra internet stedet "Yahoo". Men der kan være andre internet steder, der kan bruges i stedet.

Amatør Invest henter komma separerede værdier (CSV). Så i princippet kan du bruge et hvilket som helst internet sted til, at hente kurser i dette format, og for hvilke du specificerer indlæsnings strukturen, sådan som den beskrives herunder i sektionen "opsætning".

At finde.
Yahoo har finans service i mange lande. Ved at gå (via internet) til et af disse steder, kan du vælge finans delen, og der søge efter papirer. Som regel kan du finde papiret du søger, og dette papir vil da have en "kode", som papirets kurser er opstillet under.

Du bruger også denne kode til at indtaste i papir databasen. Se mere i papir data under "ID Import".

Eksempel:
Jeg kigger efter den svenske bil producent Volvo. Så jeg går til Yahoo i sverige: "www.yahoo.se". Her vælger jeg noget der ligner "finans" og søger efter "Volvo". Yahoo viser koden "VOLVb.ST", så denne kode kan jeg indtaste i papir data under "ID Import".

De samme skridt kan udføres for andre papirer i andre lande. Og på denne måde, kan du indtaste dine egne papirer i papir databasen, finde koderne på internet og dermed gøre det muligt, automatisk at hente kurser.

Et yderligere eksempel på opsætning af individuelle papirer vises her.

Opsætning.
Definitions filen INV_SET.INI er sat til at inkludere en række Yahoo steder / lande. Men du kan også tilføje flere eller ændre de steder, som Amatør Invest henter kurserne fra.

Herunder vises et eksempel på, hvordan definitions filen læses af Amatør Invest:

;
PROXY=
PROXYPORT=80
;
PRI_US=,"+",ID=1,PRI=2,DAT=3,http://finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s=<$!!$>&f=sl1d1t1c1ohgv&e=.csv
;
;Danske firmaer; har .CO (for Copenhagen) som suffix i firma data
PRI_CO=,"+",ID=1,PRI=2,DAT=4,http://dk.finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s=<$!!$>&f=sl1d1t1c1ohgv&e=.csv,,";"
;
;Svenske firmaer; har .ST (for Stockholm) som suffix i firma data
PRI_ST=,"+",ID=1,PRI=2,DAT=3,http://se.finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s=<$!!$>&f=sl1d1t1c1ohgv&e=.csv

Først: hver linie der begynder med et semikolon opfattes som en kommentar linie. Her kan du skrive , hvad du har lyst til. Det ændrer ikke programmets funktion.

Der kan også være linier med teksterne "PROXY=" og "PROXYPORT=". Langt de fleste hjemme pc'er kan nøjes med at bruge standard indstillingerne (henholdsvis blank og 80). Visse steder kan disse værdier være noget andet, hvis der bruges en proxy forbindelse. Er der derfor problemer med at opnå forbindelse til internet via Amatør Invest, kan det være denne opsætning, der skal ændres.

Alle kurs import definitioner skal begynde med forbogstaverne "PRI_". Efterfulgt af en sted kode (feks. US, CO or ST i eksemplet ovenfor). Så et lig med tegn "=" og et komma ",".

Så det tegn, som Amatør Invest skal bruge som separator mellem alle papirer for et land. I Yahoo eksemplet ovenfor, er det mest almindeligt, at der bruges et plus tegn "+".

ID'et for et papir skal altid være i 1ste position i filen der hentes fra internet.

Derefter er det muligt at have kursen (PRI=) placeret i 2. til 9. plads.

Og også en dato (DAT=) i 2. til 9. plads i filen der hentes fra internet. Læg venligst mærke til, at datoer skal overholde formatet: måned/dag/år, f.eks. 4/2/2000 er den 2. April 2000.

Læg også mærke til, at du kan undlade datoen, ved at skrive DAT=0 i definitionen. Datoen vil så blive beregnet som dags dato.

Endelig skal du angive en internet adresse. Et sted i internet adressen skal du tilføje <$!!$>. På det sted, hvor denne kode er angivet, vil Amatør Invest indsætte alle de koder (ligesom VOLVb.ST), der hører til det aktuelle sted i definitions filen (ST i ekemplet ovenfor).

Som afslutning kan du (men behøver ikke), hæfte yderligere definitioner på. Eksempelvis vil følgende definition "/100", fortælle Amatør Invest, at prisen skal divideres med 100. Dette er f.eks. gældende, hvis du ønsker de engelske kurser i pund frem for i pennies. Og der kan tilføjes yderligere en definition og det er en seperator - såsom ";" (et semikolon). Som standard forventer Amatør Invest et komma som seperator, men du kan ændre dette til andre tegn. I eksemplet ovenfor med de danske priser (CO), er seperatoren sat til et semikolon.

Mulige fejlmeddelelser.
Som skrevet ovenfor, kan Amatør Invest have problemer med at oprette en forbindelse til internet. Dette kan være tilfældet, hvis din maskine er placeret bag en "firewall" eller bruger en proxy server. Forbindelsen kan så ikke oprettes indenfor en given periode. I sådanne tilfælde, skal der enten åbnes for port 80, eller PROXY og PROXYPORT opsætningerne i INV_SET.INI filen skal ændres - dette kan gøres fra de "Administrative værktøjer", under punktet "Proxy opsætning".

Andre download fejl kan forekomme, for eksempel hvis Yahoo ændrer deres import ID koder. Du bør i sådanne tilfælde besøge Amatør Invest internet hjemme side. Nærmere information vil blive vist der.

Yderligere note.
Ikke alle kurser kan pt. hentes ved brug af metoden her. Hent derfor også kurser med mellemrum, fra Amatør Invests internet sted.
Internet
-Invest
-Søg
-Kort
-Gæste bog

Tilføj til favoritter. Bogmærke...
Translate these Amateur Invest Personal Finance pages. Translate...

Produkter

-Amatør Invest
-DataShow
-Keep It Secret

Information

-Simply Data

Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs625


..... Invest ..... Kort ..... Amatør Invest ..... DataShow ..... Simply Data .....


Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs625

- © Copyright Simply Data -
Side sidst bygget: 2008-06-05, 11:25:52:328

Advertising banner.