Indhold - Index


Rette Bank posteringer.

Når du tilføjer eller retter bank posteringer, kommer du ind i et vindue, der har følgende funktioner:

Knapper.
Du kan bruge <tabulator> tasten eller musen til at flytte mellem de forskellige indtastnings felter.

Derudover er der følgende knapper i vinduet:

Ok
- Accepter de indtastede data og gem dem.

Afbryd
- Se bort fra alle ændringer foretaget. Der bliver ikke tilføjet eller rettet i data.

Hjælp
- Denne hjælpe side.

Taster.
Ud over de almindelige taster, der kan bruges til at flytte rundt i vinduet, kan du i feltet "valør dato", bruge Op og Ned pile tasterne, til at ændre valør dato.

Felter.
Der er følgende felter i vinduet:

Valør Dato
Dette er datoen fra hvilken, banken begynder at beregne renter. I mange lande, beregner bankerne ikke renter fra den dag du indsætter penge på en konto. De påbegynder først rente tilskrivning fra valør datoen. Valør datoen er typisk 1 bank dag efter du har foretaget indsættelsen. Så hvis du indsætter penge på en fredag, er valør dagen den efterfølgende mandag. Derimod sætter bankerne altid valør datoen til den aktuelle dag, hvis du hæver penge. Dette er en af de måder, hvorpå bankerne tjener penge.

Beløb
Beløbet som bliver indsat eller hævet. Når du indsætter penge indtaster du blot beløbet. Hæver du penge, skal du indtaste et minus tegn (-) foran.

Tekst
I tekst feltet kan du indtaste en hvilken som helst tekst. Dette bruges typisk til at forklare, hvad posteringen går ud på - altså, hvad pengene er brugt til eller hvor de kommer fra.

Afkrydset
Når du har checket dine posteringer op i mod det konto udtog du har fået fra din bank, kan du afkrydse det i dette felt. Dette kan hjælpe dig med at checke at bankens udtog og dine posteringer er de samme.

Budget kode
Budget koden bruges, således at du kan se dit samlede forbrug i sammenhæng med dit budget. Listen der vises her, kommer fra definitionerne i budget funktionen. Læg mærke til, at du i bank posterings vinduet kan masse tildele budget koder.

Kredit Rente(r) / Debet Rente
Her står de standard værdier, som er sat på konto definitionen. Hvis rente satserne er ændret for 1 postering, kan du indtaste andre rente satser her. Masse tildeling til flere posteringer af rente satser, kan gøres fra "Ret Bank konti" vinduet.

Intervaller / Knæk-renter.
Læg venligst mærke til, at renter kan indtastes som intervaller (kaldes knæk rente). Banker giver nogle gange mere i rente, jo flere penge der står på kontoen. Du kan indtaste sådanne intervaller parvist. Eksempel 1: Rente 1: 0.5%, Interval 1: 24999, Rente 2: 2%. Dette læses: fra 0 til 24999, får du 0.5% i rente, og for alt derover får du 2% i rente. Eksempel 2: som eksempel 1, men også: Interval 2: 99999, Rente 3: 4%. Nu er der et tredie interval, således at fra 25000 til 99999 får du 2%, og for alt derover får du 4%.

Rente ændringer.
En gang imellem ændrer banker deres rente satser. For at rente beregingen kan virke, kan det være nødvendigt at indsætte "falske" posteringer for datoer, hvor banken ændrer rente. F.eks. den 25. maj, ændrer banken rente fra 0,25% til 0,50%. På alle transaktioner op til den 25. maj, skal dine posteringer have en rente på 0,25%, og selv om du ikke har en postering lige på den 25. maj, så skal du indtaste en "falsk" postering, med et beløb på 0. For posteringer efter den 25. maj, indtaster du den nye rente på 0,5%. Husk også at sætte renten i konto opsætningen!

Efter.
Hvis du er i gang med at tilføje bank posteringer, og du trykker på enten <enter> tasten eller Ok knappen, vil du blive spurgt om du ønsker at tilføje flere posteringer. Et <Nej> svar, vil føre dig tilbage til bank posterings oversigts vinduet. Et <Ja> svar,  gør det muligt at indtaste flere posteringer, og datoen for sidste postering vil blive husket.

Når bank posteringer er blevet tilføjet eller rettet, vil alle totaler (summer) blive genberegnet - dette tager et øjeblik.
Internet
-Invest
-Søg
-Kort
-Gæste bog

Tilføj til favoritter. Bogmærke...
Translate these Amateur Invest Personal Finance pages. Translate...

Produkter

-Amatør Invest
-DataShow
-Keep It Secret

Information

-Simply Data

Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs720


..... Invest ..... Kort ..... Amatør Invest ..... DataShow ..... Simply Data .....


Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs720

- © Copyright Simply Data -
Side sidst bygget: 2008-06-05, 11:25:52:515

Advertising banner.