Indhold - Index


Bank Konti.

Her kan du oprette dine forskellige bank konti.

Det er nødvendigt at have mindst én konto defineret her, før du kan begynde at indtaste posteringer. Bank konti er fundamentet for at bank transaktioner (posteringer) virker.

Oversigts listen.
Oversigten midt i vinduet, viser en liste over de forskellige konti du har oprettet. I listen vises konto nummeret, hvem der ejer kontoen og en tekst som du selv vælger.

Brug af mus of tastatur.
Generel information om brugen af mus og tastatur fås her.

Knapper.
Disse knapper hører til bank konti vinduet:

Tilføj
- Du kan tilføje en ny konto. Se rette.

Ret
- Du kan rette den valgte konto. Se rette.

Slet
- Sletter den konto der er udpeget. Læg venligst mærke til, at det at slette en konto, ikke automatisk sletter alle posteringerne der hører til kontoen. Derfor er den rigtige metode til at slette en konto: 1) gå til de Administrative værktøjer, vælg "database vedligehold", og slet alle posteringer for kontoen, 2) Slet kontoen fra dette vindue.

Hjælp
- Denne hjælpe side.

Luk
- Lukker Bank konti vinduet.

Du kan flytte rundt mellem de forskellige konti ved at bruge musen, op- og ned pile tasterne eller de knapper under oversigtsvinduet, der ligner knapperne på en båndoptager.
Internet
-Invest
-Søg
-Kort
-Gæste bog

Tilføj til favoritter. Bogmærke...
Translate these Amateur Invest Personal Finance pages. Translate...

Produkter

-Amatør Invest
-DataShow
-Keep It Secret

Information

-Simply Data

Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs800


..... Invest ..... Kort ..... Amatør Invest ..... DataShow ..... Simply Data .....


Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs800

- © Copyright Simply Data -
Side sidst bygget: 2008-06-05, 11:25:52:562

Advertising banner.