Indhold - Index


Budget.

I dette vindue, indtaster du dit eget budget, og i bank posterings funktionen (se under rette, og specielt feltet "budget kode") kan du indtaste de forskellige budget koder. Dette vil bla. gøre det muligt for dig at se, om du overholder dit budget.

Læg venligst mærke til, at du også kan bruge knappen "tildel" i posterings vinduet, til at masse tildele budget koder til posteringer.

Vinduet
Budget vinduet består af tre dele: et indkomst areal, et udgift areal, og nogle knapper. Indkomst- og udgift arealet virker i princippet ens.

Indtægt og udgift arealerne.
I disse arealer kan du indtaste tal inde i det hvide område. Du skal ikke skrive minus (-) foran udgifter. Amatør Invest trækker automatisk udgifter fra indtægter.

I de grå arealer længst til venstre, kan du indskrive budget betegnelsen. Det er denne betegnelse, der bruges til at beregne aktuelt forbrug, når den samme betegnelse er angivet i forbindelse med indtastningen af en bank postering.

Ved at trykke på <Ctrl> og <Insert> tasterne samtidigt, kan du indsætte en ny række. Og ved at trykke på <Ctrl> og <Delete> tasterne samtigt, kan du slette en hel række.

Ellers kan du bevæge dig rundt mellem felterne på normal vis, ved brug af musen, piletasterne, tabulator, etc.

Taster.
I indkomst og udgift arealerne kan du bruge følgende taster:

Delete  Sletter indholdet i det valgte felt.
F2  Rette indholdet i valgte felt.
F5  Kopierer indhold i det valgte felt til alle felter til højre.
F9  Beregner alle felter og summer.

Ctrl Insert Indsætter en ny række og flytter alle andre ned.
Ctrl Delete Sletter den valgte række og flytter alle andre op.

Knapper.
Følgende knapper er tilgængelige:

Printer:
Denne knap giver (for registrerede brugere) mulighed for at få budget data udskrevet. Resultatet vises først i en rapport på skærmen. Derfra er der mulighed for udskrift på papir.

Hvad der vises:
Her kan du vælge mellem om der vises budget tal (som du selv indtaster) eller aktuelle tal (der bliver beregnet ud fra definitionerne som du har givet ved bank transaktionerne).

Årstal:
Her vælger du, hvilket år budget og beregninger skal ske for.

Beregn:
I visse tilfælde, skal denne knap bruges til at genberegne summer.

Hjælp:
Denne hjælpe side.

Luk:
Her lukkes vinduet og de forskellige indtasninger gemmes.
Internet
-Invest
-Søg
-Kort
-Gæste bog

Tilføj til favoritter. Bogmærke...
Translate these Amateur Invest Personal Finance pages. Translate...

Produkter

-Amatør Invest
-DataShow
-Keep It Secret

Information

-Simply Data

Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs840


..... Invest ..... Kort ..... Amatør Invest ..... DataShow ..... Simply Data .....


Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs840

- © Copyright Simply Data -
Side sidst bygget: 2008-06-05, 11:25:52:687

Advertising banner.