Indhold - Index


Portefølje.

Her kan du indtaste dine egne investeringer.

Papirer kan udvælges mellem de papirer der er oprettet i "papir" registret / vinduet.

Portefølje vinduet indeholder en oversigts liste og nogle knapper.

Lige over oversigts listen, kan du se, hvilken portefølje der bruges. Du kan have så mange porteføljer du måtte ønske, og du kan vælge mellem dem i admin. vinduet - se under punktet "base database".

Oversigts listen.
Oversigts listen viser en liste af dine investeringer - samlet kaldes det for din portefølje. Der vises en del basis information, som navn, typen af investering, antal, kursen du gav, den seneste kurs, om kursen senest er gået op eller ned, og en beregning af tabet eller gevinsten for hver investering.

Tab/gevinst beregningen kan medregne forskelle i valuta kurser. Dette har betydning, hvis du investerer i andre lande. Tab/gevinst vil blive vist i "base valutaen". Venligst læs mere om at sætte en base valuta, og om at indtaste valuta kurser.

Gevinst/tab beregningen for hver investering medregner også indtægter og omkostninger. Du kan ændre på disse værdier i "Ret" vinduet.

Helt til højre i oversigtslisten vil der også være en pile markør. Denne markør fortæller, om kursen er gået op (grøn pil op), gået ned (rød pil ned), eller er den samme fra sidste gang (blå pil vandret), der blev indhentet kurser.

Opsummeringen i bunden af oversigts listen viser (fra venstre mod højre):

1) Den rå pris du har betalt (ingen omkostninger medregnet),
2) Den rå værdi udregnet med seneste kurser (ingen indtægter medregnet),
3) Den beregnede gevinst/tab (medregnet omkostninger og indtægter),
4) Den rå gevinst/tab (uden omostninger og indtægter) og
5) Den rå gevinst/tabs procent.

Som standard, vises alle dine aktive investeringer. Du kan skifte til andre typer af investeringer ved at bruge listen i øverste højre hjørne.

Hvis du klikker på et papir med højre muse knap, vil en pop-op menu give dig nogle yderligere muligheder: 1) Vælg alle - Udpeger alle viste papirer i oversigtslisten. 2) Ret - Indtast rettelser om det valgte papir. 3) Slet - Sletter alle udpegede papirer. 4) Gå til Internet side - Start internet browser, og gå til valgte firma's hjemmeside. På virksomhedens internet side, kan du typisk se deres seneste regnskaber og læse om deres investor politik.

Valg liste.
Du har mulighed for at vælge imellem, at der skal vises; alle, aktive investeringer, solgte investeringer, aktive pensionsopsparinger, solgte pensionsopsparinger, eller test investeringer i oversigts listen. Ydermere kan du bruge "Filter" knappen til at filtrere papirer i din portefølje - f.eks. til skatteberegnings formål.

Informations panel.
Under valg listen og lige over knapperne, vises der et informations panel. Dette panel hænger sammen med finans kalenderen. Hvis der er information i finans kalenderen om det valgte papir, vil datoen og teksten blive vist i panelet. Dette sker dog kun i den registrerede version.

Brug af mus of tastatur.
Generel information om brugen af mus og tastatur fås her.

Knapper.
Disse knapper hører til portefølje vinduet:

Tilføj (Køb)
- Du kan tilføje en ny investering til din portefølje. Se rette.

Sælg
- Du kan sælge hele eller dele af din investering. Se salg.

Ret
- Du kan rette den valgte investering. Se rette.

Slet
- Sletter den/de valgte investering/investeringer. Dette bruges typisk, når du har solgt dine papirer og du har foretaget opgørelse til skattevæsenet. Du kan vælge (vises med speciel markering i venstre side) en eller flere af investeringerne på en gang, ved at bruge windows almindelige taste/muse tryk kombinationer.

Filter
- Viser kun nogle af investeringerne, alt afhængig af det foretagne valg. Se Filter.

Export
- Registrerede bruger kan exportere porteføljen til en fil. Dette kan være brugbart, hvis du ønsker at bruge oplysningerne i f.eks. et regneark til skatte formål. De dele der eksporteres følger det filter og valg der er sat.

Hjælp
- Denne hjælpe side.

Luk
- Lukker portefølje vinduet.

Navigations knapper.
Under oversigts listen, er der en række navigations knapper, som ser ud som knapperne på en bånd optager. Sammen med pile knapperne og skydedimsen i højre side af oversigten, kan du bruge knapperne til at flytte den markør der udpeger den aktuelt valgte investering. Ved at holde musen hen over navigations knapperne, vil en lille tekst med deres betydning fremkomme.

Printer Ikon.
Hvis du trykker på printer ikonet (billedet), vil der blive vist en rapport med din portefølje. Rapporten vises ud fra det aktuelle valg du har gjort mht. aktive, test, eller solgte handler. Rapporten vises på skærmen, og derfra kan du vælge at udskrive rapporten på en printer. Ønsker du at se alle handler på en gang, kan du bruge rapport menuen: portefølje.

Lommeregner Ikon.
Hvis du trykker på lommeregner ikonet (billedet), vil du få mulighed for at udføre en simpel, "hvad-hvis" beregning på det aktuelt valgte papir i din portefølje. Se nærmere under "simpel hvad-hvis beregning" eller "udviddet hvad-hvis beregninger".

Registrerede brugere kan udpege flere linier fra oversigts listen (ved at holde <Ctrl> tasten nede og bruge musen), og ved at trykke på denne knap, kan der ses nogle opsummeringer for de valgte papirer. Du kan se det samlede antal papirer og den gennemsnitlige købs pris. Denne information kan bruges til at se, hvornår du samlet opnår en break even kurs for flere investering i det samme selskab. Tallet giver kun mening, hvis du over tid, har flere af den samme slag papirer - du kan så udpege alle disse køb, og få den gennemsnitlige købskurs.

Summations Ikon.
Trykker du på denne knap, får du mulighed for at se en opgørelse over din samlede formue. Dette omfatter alle dine konti, og alle dine papirer. Dette er din netto værdi, hvis du kunne gøre alle dine investering op lige nu.

Portefølje andels ikon.
Registrerede brugere) kan trykke på denne ikon, for grafisk at se, hvor meget hver del af de forskellige papirer i porteføljen, vægter. Det er en fordel, hvis du eksempelvis kun vil have, at enkelte papirer kun udgør en vis %-del af dine samlede investeringer. Du får således et "lagkage" eller "stolpe" diagram, med overblik over investeringerne. Den %-del der beregnes efter, er i forhold til den senest kendte/beregnede værdi af papirene, inklusive evt. seneste valuta kurser. I portefølje andels vinduet, kan du skifte mellem 2 typer af diagrammer.
Internet
-Invest
-Søg
-Kort
-Gæste bog

Tilføj til favoritter. Bogmærke...
Translate these Amateur Invest Personal Finance pages. Translate...

Produkter

-Amatør Invest
-DataShow
-Keep It Secret

Information

-Simply Data

Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs900


..... Invest ..... Kort ..... Amatør Invest ..... DataShow ..... Simply Data .....


Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs900

- © Copyright Simply Data -
Side sidst bygget: 2008-06-05, 11:25:52:875

Advertising banner.