Indhold - Index


Papir - salg.

I dette vindue, kan du indtaste salg af hele eller dele af en investering.

Før du indtaster salget fra dette vindue, vær da venligst sikker på, at felterne "Omkostninger" og "Indtjening" er sat korrekt i ret portfølje data vinduet.

FIFO.
Læg venligst mærke til, at hvis du har købt samme papir i flere omgange (på forskellige datoer), så vil det som regel være således, at du skal sælge de papirer, du købte først. Dette hedder FIFO - First In First Out.

Amatør Invest checker derfor, om det er den første investering af sin slags, du prøver at sælge. Hvis det ikke er, vises en advarsel.

Eksempel på salg.
Lad os sige, at du har købt 75 papirer i et firma. Noget tid senere, sælger du 25 af disse papirer eller alle 75. Du bruger derfor dette vindue, til at indtaste det antal du har solgt, til hvilken kurs og på hvilken dato.

Hvis du sælger alle papirene (75 i dette eksempel), vil den investering ikke længere være en del af din aktive portefølje. Investeringen vil nu fremgå af "solgt" porteføljen, indtil du sletter den.

Hvis du kun sælger dele af investeringen (f.eks. 25 af de 75 i eksemplet), så vil de tiloversblevne (50) være en del af din aktive portefølje, og de andre (25) vil fremgå af "solgt" porteføljen, indtil du sletter dem.

Dette gør det muligt for dig, at holde rede på aktive og solgte papirer, hver for sig, og evt. udskrive dem til eksempelvis skatteformål, når du udskriver fra papir portefølje vinduet.

Felter.
Disse felter skal bruges:

Antal
Antallet af papirer du har solgt. (Læg mærke til, at i tilfælde af "short selling" skal antallet være negativt).

Kurs
Kursen du har solgt til.

Valuta kurs
Hvis du har købt aktier i et firma i et fremmed land, er det muligt at indtaste en kurs i dette felt. Kursen skrives som prisen for 100 stk. af det pågældende lands valuta. Eksempel: kursen for 100 usd er 650 danske kroner. Du skriver derfor 650. Eller kursen for 100 sek er 80 dkk, så du skriver 80. Kik i "Bank" menuen og start "Valuta" vinduet for at se valuta kurser fra forskellige lande.

Dato
Datoen for salget.

Købs- og salgsomkostninger
Mulihged for at indtaste salgsomkostninger.

Konto
Hvis du angiver en konto, vil der blive oprettet en postering på beløbet.

Knapper.
Du kan bruge disse knapper:

Hjælp
- Denne hjælpe side.

Afbryd
- Se bort fra alle ændringer foretaget. Der registreres ikke et salg.

Ok
- Accepter de indtastede data og gem dem. Handlen vil blive registreret.
Internet
-Invest
-Søg
-Kort
-Gæste bog

Tilføj til favoritter. Bogmærke...
Translate these Amateur Invest Personal Finance pages. Translate...

Produkter

-Amatør Invest
-DataShow
-Keep It Secret

Information

-Simply Data

Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs908


..... Invest ..... Kort ..... Amatør Invest ..... DataShow ..... Simply Data .....


Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs908

- © Copyright Simply Data -
Side sidst bygget: 2008-06-05, 11:25:53:000

Advertising banner.