Indhold - Index


Rette Portefølje Data.

Vinduet, hvor du kan indtaste nye eller rette eksisterende portefølje data, indeholder disse felter og knapper:

Knapper.
Du kan bruge <tabulator> tasten eller musen til at flytte mellem de forskellige indtastnings felter.

Derudover er der følgende knapper i vinduet:

Printer ikon
En lille hurtigknap med billedet af en printer, i venstre side, gør det muligt at udskrive indholdet af vinduet.

Hjælp
- Denne hjælpe side.

Afbryd
- Se bort fra alle ændringer foretaget. Der bliver ikke tilføjet eller rettet i data.

Ok
- Accepter de indtastede data og gem dem.

Taster.
Ud over de almindelige taster, der kan bruges til at flytte rundt i vinduet, kan du i feltet "dato for køb", bruge Op og Ned pile tasterne, til at ændre datoen en dag ad gangen, frem eller tilbage.

Felter.
Nedenstående felter gør det muligt at indtaste forskellige informationer om papirene i din portefølje:

Navn:
Papir navn. Læg venligst mærke til, at listen af papirer kommer fra "papir" registret. Først oprettes firmaer / papirer i papir vinduet, og derefter kan de tilføjes i porteføljen.

Aktiv handel:
Dette punkt kan bruges til at vælge om der er tale om en aktiv handel eller om det er en test handel. Hvis du har nerverne til det, kan du indtaste test handler, og følge deres udvikling på lige fod med "rigtige" handler.

Dato købt:
Den præcise dag du købte.

Antal købt:
Antallet af papirer du har købt. Det er både muligt at indtaste et positivt tal og et negativt tal (i tilfælde af "short selling").

Til kurs:
Prisen/kursen du betalte pr. papir. (I lokal valuta)*.

Valuta kurs:
Hvis du har købt aktier i et firma i et fremmed land, er det muligt at indtaste en kurs i dette felt. Kursen skrives som prisen for 100 stk. af det pågældende lands valuta. Eksempel: kursen for 100 usd er 650 danske kroner. Du skriver derfor 650. Eller kursen for 100 sek er 80 dkk, så du skriver 80. Kik i "Bank" menuen og start "Valuta" vinduet for at se valuta kurser fra forskellige lande.

Omkostninger:
Dette er prisen du har betalt ved købet/salget af papirene, f.eks. broker eller bank gebyrer, kommission, etc. Angiv hele summen. - Tallet vil blive trukket fra i den samlede opgørelse af tab/gevinst, eftersom der er tale om en udgift for investeringen.  (I base valuta)*. Inden endeligt frasalg af papirer, kan du lægge salgsomkostningerne til i dette felt, således at tallet bliver medregnet i opgørelsen af dine solgte papirer.

Indtjening:
Her indtaster du alt hvad du tjener på papirene, f.eks. dividende. Angiv hele tallet i feltet og opdater det hver gang du får et positivt afkast fra papirene. Tallet vil blive lagt til i den samlede opgørelse af tab/gevinst, eftersom der er tale om en indtægt på papiret. (I lokal valuta)*. Inden endeligt frasalg af et papir kan du derfor sætte dette tal til 0, for at tallet ikke bliver medregnet i opgørelsen af dine solgte papirer.

Konto
Hvis du angiver en konto, vil der blive oprettet en postering på beløbet.

Stop tab:
Her indtaster du den kurs, som du skal sælge til, for at minimere dine tab. Du har eksempelvis købt til kurs 200 - og vil absolut ikke tabe mere end 50. Du skriver derfor 150 i dette felt. Kommer kursen ned på 150 kan du i stop tab/gevinst vinduet få en alarm, og du bør da revurdere din strategi for denne investering - er det på tide at sælge inden der tabes mere.

Stop gevinst:
Her indtaster du den kurs, som du skal sælge til, for at hjemtage din gevinst. Dette er det modsatte af stop tab. F. eks. sætter du her en kurs 250 (fordi du ønsker at vinde 50). Igen kan du følge med i stop tab/gevinst vinduet og få en alarm, hvis prisen kommer op på 250. Igen bør du revurdere din strategi - er det på tide at sælge. Tror du, at papiret vil stige yderligere eller har det nået sin top.

Investerings type:
Her kan du angive om der er tale om en spekuations handel eller er det en handel for pensionsopsparing.

Alternativ type:
Her kan du vælge en alternativ investerings type. Dette er for at du kan beregne, om investeringen er bedre eller værre end en alternativ investering. F.eks. kunne du måske have placeret dine penge i banken til 2% rente eller investeret i obligationer på 5% rente. Du indtaster derfor typen i feltet her.

Alternativ beløb:
Dette felt relaterer sig til den alteranative type ovenfor. I eksmplet der, skal du hvis du vælge bank som type, skrive 2, for 2%, i feltet her.

Ejer:
Hvem der har foretaget investeringen. Eksempelvis initialerne på din hustru/mand.

Investerings ID:
Her kan du indtaste et bilagsnr. eller anden identifikation af handlen. Dette gør det muligt, eksempelvis af følge sammenhængende handler, eller have identifikation i forhold til handelsnotaer.

Beregningspris og beregningsdato:
Dette er tal og dato for sidste import / opdatering af kurser. De vises her, hvis du skulle have behov for at justere dem og dermed ændre den kurs der bruges ved beregning af porteføljen. - Hvis f.eks. de ønsker at gemme en portefølje med kurser på et givent tidspunkt. Tallene opdateres automatisk næste grang der opdateres kurser - DU BEHØVER således ikke ændre tallene, med mindre du selv ønsker at overstyre dem.

Læg mærke til.
Læg venligst mærk til, at du ikke kan indtaste et stop tab beløb, der er højere end stop gevinst beløbet. Det ville ikke give nogen mening.

Det samme gælder for et stop tab beløb der er højere eller lig med prisen du gav, og/eller et stop gevinst beløb der er mindre eller lig med kursen du gav.

Sæt altid et stop tab beløb der er mindre end hvad du gav, og et stop gevinst beløb, der er højere end hvad du betalte.

*Valuta kommentarer:
Amatør Invest kan beregne tab/gevinst i en "base valuta", hvis du f.eks. har købt papirer i andre lande. For at dette kan virke, skal du indtaste kursen som du har købt papiret til, i den lokale valuta. På den anden side, skal alle omkostninger og transaktions beløb indtastes i base valutaen.

Ex.: Jeg køber papirer i et US firma. Kursen på papiret er 25 USD pr. papir. Jeg skriver derfor 25 i kurs feltet. Købsomkostningerne er 250 kr. og dette (250) skriver jeg i feltet. Endelig kommer der efter et stykke tid et udbytte på 1000 kr., hvorefter de 1000 noteres i feltet for transaktions beløb. Amatør Invest vil selv løbende beregne tab/gevinst, ved at kigge på den oprindelige papir kurs ganget med den oprindelige valuta kurs, og derfra trække den oprindelige papir kurs ganget med den seneste valuta kurs.
Internet
-Invest
-Søg
-Kort
-Gæste bog

Tilføj til favoritter. Bogmærke...
Translate these Amateur Invest Personal Finance pages. Translate...

Produkter

-Amatør Invest
-DataShow
-Keep It Secret

Information

-Simply Data

Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs920


..... Invest ..... Kort ..... Amatør Invest ..... DataShow ..... Simply Data .....


Send besked til en ven om www.amateur-invest.com - hs920

- © Copyright Simply Data -
Side sidst bygget: 2008-06-05, 11:25:53:062

Advertising banner.